Veřejné zakázky v obci:

V souladu s podmínkami zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(dále"zákon") a vyhlášky č.9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, je od 1.4.2012 nutné některé veřejné zakázky vyhlašovat dle zákona na profilu zadavatele. Obec Sušice bude veškeré podlimitní veřejné zakázky zveřejňovat na webové stránce obce - www.susice.mitranet.cz


Informace o zadavateli:

Obec Sušice

Sušice 63, 751 11

IČO: 00636606

Tel. 581 791 039

e-mail: ou-susice@seznam.cz
www.susice.mitranet.cz
www.obecsusice.profilzadavatele.cz
www.profilzadavatele.cz


Pověřená osoba zadávání:

ing. Bohumil Gibala

Tel. 581 791039

e-mail: ou-susice@seznam.czDetail zakázky:

Pořízení komunálního sekacího traktoru pro obec Sušice

  
Název zakázky: Pořízení komunálního sekacího traktoru pro obec Sušice
Popis zakázky : Předmětem zakázky je pořízení komunálního sekacího traktoru.
Předpokládaný termín plnění:      31. 12. 2015
Předpokládaná hodnota: 500.000,-Kč
Lhůta pro podání nabídek: 16.11.2015
Datum uzavření smlouvy: 15.12.2015Detail zakázky:

Předláždění části stávajících chodníků zámkovou dlažbou

  
Název zakázky: Předláždění části chodníku -obec Sušice
Popis zakázky : Předmětem zakázky je předláždění stávající části chodníků s dlažbou 30x30 za zámkovou dlažbu.
Předpokládaný termín plnění:      7/2012 - 11/2012
Předpokládaná hodnota: 872.000,-Kč
Lhůta pro podání nabídek: 16.4.2012
Datum uzavření smlouvy: 26.6.2012  
© 2019, Sušice u Přerova