Fotografie z výstavy 2007

  

Český zahrádkářský svaz


Organizace v Sušicích byla založena 22. 12. 1969. Přípravný výbor svolal ustavující schůzi na tento den. Dr. Bohumil Matušík, jako zástupce okresního výboru zahrádkářů v Přerově, seznámil přítomné s činností svazu. Nově zvolený předseda p. Zábranský Klement přednesl plán činnosti nově vzniklé organizace pro budoucí léta. Český zahrádkářský svaz jako dobrovolná organizace sdružila lidi se stejnými, nebo podobnými zájmy. Organizace začala vykazovat velmi dobrou činnost, prospěšnou pro své členy i ostatní obyvatele obce. Ve spolupráci s vedením obce a místním zemědělským družstvem se začala rozvíjet dobrá spolupráce.

Členové svazu v osvětové činnosti byli seznamováni prostřednictvím přednášek, besed a exkurzí s novými metodami pěstění ovocných a zeleninových kultur a také s novými odrůdami ovoce a zeleniny. Výbor organizace ve spolupráci s podnikem Ovoce a Zelenina Přerov organizoval v obci výkup vypěstovaného ovoce a zeleniny. Za tímto účelem byly hledány možnosti soustředěného centra výkupu. Prvním výkupcem byl vedoucí Jednoty p. Chytil z Újezdce. Nejdříve byly sezónní výkupy prováděny u p. Přikryla a následně u p.  Františka Jemelky. Naše základní organizace si svou činností vybudovala dobré postavení v rámci celého okresu. O členství projevili zájem občané z Oldřichova a Radslavic, k nim se připojili i chataři ze Sušic, a tak se vytvořila početná organizace.

Pro zabezpečení hospodářské činnosti bylo nutno vybudovat zázemí. Jako první byl zakoupen traktor a závěsná vlečka. Z toho důvodu bylo nutno přistoupit k výstavbě garáže. Výkup ovoce a zeleniny se stále zvyšoval a již nešlo vykupovat v tak velkém rozsahu u někoho ve dvoře.

V 70. letech se započalo s výstavbou prodejny Potravin, kde se zamýšlelo ve dvoře vykupovat ovoce. Jelikož nedošlo k dohodě mezi Potravinami a obcí ohledně výkupu v těchto prostorách, bylo nutno započít s výstavbou výkupny na jiném místě. Nejvhodnější místo pro výstavbu zahrádkářského areálu se jevil pozemek a hospodářské stavení po p. Zedkovi, a toto místo bylo předáno zahrádkářům. Nejdříve bylo započato s výstavbou garáží pro traktor se skladem pohonných hmot. V další etapě následovala výstavba výkupny ovoce. Po ukončení těchto částí se přistoupilo k výstavbě hlavní budovy, ve které je umístěna v přízemí moštovna a povidlárna. V prvním patře pak společenská místnost s kuchyňkou a sociálním zařízením. Poslední stavbou byla garáž pro nákladní auto a celý areál byl oplocen a tím uzavřen do jednoho celku. Areál byl dokončen v roce 1982 a bylo provedeno slavnostní otevření.

Veškeré stavební práce byly zajišťovány svépomocí z řad členů. Projektovou dokumentaci a stavební dozor prováděl p. Merta Josef. Mezi brigádníky, kteří pomáhali, aniž by počítali odpracované hodiny patřili: Václavík Vojtěch, Ondrušek Fr. st., Ondruch František, Caletka Miroslav, Barbořík Rostislav, Matušík Václav, Jemelka Oldřich, Vyplel Jan ml., Žáček Josef a mnoho dalších. Místní zemědělské družstvo pomáhalo hlavně svými mechanizačními prostředky.

První výkup v novém areálu prováděla p. Mertová Zdena až do roku 1987. Po ní pak převzali výkup manželé Onderkovi a od roku 1991 až po současnou dobu p. Skálová Stanislava. Po roce 1989 nastává postupně útlum výkupu zahrádkářských přebytků. I ocenění vykupovaných komodit postupně klesá. V současné době je výkup soustředěn převážně jen na rybíz, angrešt a padaná jablka, ostatní druhy jen v omezené míře po předběžné domluvě.

Po ukončení výstavby se činnost svazu zaměřuje hlavně na údržbu celého areálu, splňování hospodářských požadavků členů i nečlenů svazu, a dále na kulturní a společenskou činnost. Hospodářské požadavky byly plněny zejména v polních pracích a silniční dopravě traktorem, dále pak v každoročním zajišťování hnojiv, školkařských výpěstků a sadby brambor.

Kulturní a společenská činnost

Do kulturní činnosti můžeme také zahrnout několik výstav. V roce 1982 při slavnostním otevření Zahrádkářského domu byla uspořádána první výstava ovoce. V roce 1983 upořádána výstava květin, v dalšímroce pak následovala výstava mečíků, v roce 1984 výstava narcisů a růží. V roce 1988 byla uspořádána výstava jižního ovoce a zahrádkářských výpěstků. V roce 1993 jsme uspořádali spolu s územní radou v řerově celookresní výstavu zahrádkářských výpěstků. V dalších letech se někteří naši členové zúčastňovali okresních výstav pořádaných územní radou Přerov.

Zájezdy po zahrádkářských výstavách a kulturních památkách

Téměř pravidelně každý rok zajíždí zahrádkáři na některou z výstav Flora Věžky a Flora Olomouc, součástí zájezdu bývá i návštěva některé z kulturních památek a výzkumných zemědělských pracovišť. Tak byla postupně navštěvována tato místa: Buchlovice, Želešice, Botanická zahrada Brno, Mikulov, Lednice, Štramberk, Rožnov pod Radhoštěm, Břuchotín, Bouzov, Náměšť na Hané, Javoříčko, Buchlov, Velehrad, Strážnice, Luhačovice, Příkazy, Smržice, Čechy pod Kosířem, Blatnice, Hostětín, Slavičín, Unčovice, Sovinec a Dolany.

Zahrádkářské plesy

Jsou rovněž součástí naší činnosti. Konají se téměř pravidelně každý rok a přináší radost i pobavení po celoroční obětavé práci.

Přednášková činnost

K prohloubení odborných znalostí jsou pořádány současně s výročními schůzemi. Jen za posledních 10 let se v přednáškové činnosti vystřídali například p. Libosvár z Podhoří, dvakrát p. Soukup z Tovačova, Ing. Gáll z Týna, Ing. Raška z Lipníka, p. Černoch z Přerova, Ing. Prečan z Lukové, p. Dvořák z Křenovic, p. Pospíšil z Veselíčka, Dr. Hanák z Přerova a p. Chovanec z Lipníka.

Ocenění

Za obětavou a přínosnou práci ve prospěch společnosti byla udělena tři čestná uznání I. stupně republikovým výborem Českého zahrádkářského svazu Praha, a to v roce 1982, 1992 a 2003. Z jednotlivců byli takto oceněni: Kolář Bohumil, Václavík Vojtěch, Veselá Ludmila, Barbořík Rostislav a Nevřela Josef. V průběhu posledních let od otevření areálu je nutno vzpomenout i ostatní členy, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj hospodářské činnosti, ať již to bylo v dopravě, v polních pracech, při moštování ovoce a vaření povidel. Zásluhy nutno připsat těmto členům : Jemelka Bohumil, Barbořík Rostislav, Ondruch František, Dostalík Václav, Caletka Bohumil, Vinkler Vlastimil, Krátký Josef, Holá Františka, Habr Bohumil, Ondrušek František ml., Januš Jiří a Zedková Marie.

Předsedové sušické organizace

1969-74Zábranský Klement
1974–92 Václavík Vojtěch
od r. 1992 Ing. Pospíšilík Vít
od r. 2010 Ing. Gibala Bohumil


Vaření povidel

Povidlárna je k dispozici zájemcům od září 2018.
Termín zpracování ovoce domluvte individuálně.
Povidlárna zpracovává jen vlastní ovoce, omyté, připravené ke zpracování, za osobní přítomnosti zájemců.
K míchání není třeba ruční práce, pod kotlem se topí dřevem, které je nutné si přinést s sebou.
Cena za uvaření 1 kotle povidel je 250 Kč (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu),
pro ostatní 300 Kč.
Při vaření po dobu delší než 12 hodin je příplatek 20 Kč za každou prodlouženou hodinu.

Kontakt:     Ing. Bohumil Gibala, tel. 602 511 452Moštárna

PRO SEZONU 2018 BYLO MOŠTOVÁNÍ UKONČENO.

Provozní doba:

Pondělí a čtvrtek:

15:00 - 17:00


Cena za pořezání ovoce:
30 Kč za 100 kg ovoce.

Cena za lisování moštu:
2 Kč za 1 l moštu (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu)
2,50 Kč za 1 l moštu pro ostatní.

Odpad likviduje moštárna, moštujeme do přinesených nádob
Zpracování většího množství ovoce je vhodné domluvit telefonicky dopředu.
Kontakt:      Jiří Januš - tel. 775 614 400Zahrádkáři poskytují členům ZO ČZS Sušice polní práce traktorem.  

© 2015, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz