Úřední deska


PROFIL ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
VÝHLED ROZPOČTU 2015 - 2018
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2018 - 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PO MŠ 2018 - 2020
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Dokument: Vyvěšeno:Sejmuto:
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 1/2018 7.3.2018-
ZAHÁJENÍ AKTUALIZACE BPEJ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SUŠICE U PŘEROVA 14.2.20184.3.2017
POVĚŘENÍ KE VSTUPU NA POZEMKY 14.2.20184.3.2017
ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN 13.2.2018-
SPÚ - NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU 7.2.20182.5.2017
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 7/2017 8.1.2018-
ROZPOČET OBCE SUŠICE PRO ROK 2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017
30.12.2017-
ROZPOČET PO MŠ PRO ROK 2018 30.12.2017-
PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 Sb. V ROCE 2017 28.12.2017-
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 22.12.2017-
SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 15.12.2017-
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 6/2017 11.12.2017-
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SUŠICE PRO ROK 2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017
11.12.201730.12.2017
NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA Č. 3/2017, KERÝM SE MĚNÍ TRŽNÍ ŘÁD 30.11.201730.12.2017
JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE V SUŠICÍCH 29.11.2017-
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE SUŠICE 2018 21.11.20178.12.2017
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PO 2018 21.11.20178.12.2017
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MORAVSKÁ BRÁNA
20.11.20176.12.2017
NÁVRH ROZPOČTU DSO MORAVSKÁ BRÁNA PRO ROK 2018 20.11.20176.12.2017
NÁVRH ROZPOČTU DSO POBEČVÍ PRO ROK 2018 20.11.20176.12.2017
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 5/2017 10.11.2017-
POČET A SÍDLO VOLEBNÍHO OKRSKU 10.11.2017-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 7.11.20177.12.2017
POČET ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 3.11.2017-
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 2017 6.10.2017-
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO PARLAMENTU ČR 2.10.2017-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OMEZENÍ TĚŽBY A KÁCENÍ

15.9.2017-
JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 5.9.2017-
DOKUMENTY DSO MORAVSKÁ BRÁNA 24.8.2017-
POČET A SÍDLO VOLEBNÍHO OKRSKU 11.8.2017-
UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ

21.8.2017-
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 11.8.2017-
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3 2017 7.8.2017-
OPATŘENÍ VEŘEJNÉ POVAHY- OPRAVA ZŘEJMÉ NESPRÁVNOSTI 3.8.201721.9.2017
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - KOZLOVICE
2.8.201718.8.2017
OPATŘENÍ VEŘEJNÉ POVAHY- NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 1.8.201721.9.2017
MORAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S. - OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE 1.8.2017-
INFORMACE O VÝSKYTU NÁKAZY - MORU PRASAT NA ÚZEMÍ ČR 28.6.201717.7.2017
MORAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S. - OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE 12.6.2017-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - ŽELÁTOVICE
12.6.2017-
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 2/2017 5.6.2017-
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE SUŠICE ZA ROK 2016
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SUŠICE ZA ROK 2016 
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2016
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
PŘÍLOHA
ROZVAHA PO MŠ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ
PŘÍLOHA PO MŠ
1.6.2017-
ZPRÁVA O ČINNOSTI DSO MR POBEČVÍ ZA ROK 2016 15.5.2017-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ ZA ROK 2016
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MR 2016
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
12.5.201730.5.2017
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO DSO MORAVSKÁ BRÁNA ZA ROK 2016
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO MORAVSKÁ BRÁNA 2016
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
12.5.201730.5.2017
AKTUALIZACE Č. 2b ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 3.5.201718.5.2017
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 26.4.2017-
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 2017 12.4.2017-
VYHODNOCENÍ EXTENZITY VARROAZY 28.3.2017-
MIKROREGION POBEČVÍ - ROZPOČET 2017 A VÝHLED ROZPOČTU 2018 - 2022 22.3.2017-
DSO MORAVSKÁ BRÁNA - ROZPOČET 2017 A VÝHLED ROZPOČTU 2017 - 2022 22.3.2017-
AGROCHOV JEZERNICE - OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE 22.3.2017-
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE 19.3.2017-
UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ

13.3.201730.3.2017
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POZEMKU 6.3.201727.3.2017
ZMĚNA MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ

23.2.2017-
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SUŠICE PRO ROK 2017 15.2.2017-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ - PTAČÍ CHŘIPKA - LOVĚŠICE

23.1.201710.2.2017
ZMĚNA NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ - PTAČÍ CHŘIPKA - LOVĚŠICE

26.1.201710.2.2017
UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ

17.1.2017-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ - PTAČÍ CHŘIPKA

MAPA
16.1.201716.2.2017
VYHLÁŠKA O STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI

SITUACE
13.1.201728.1.2017
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY
11.1.201726.1.2017
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
24.11.20162.12.2016
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POZEMKU 14.11.201630.11.2016
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SUŠICE PRO ROK 2017 11.11.201631.12.2016
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POZEMKU 10.11.201627.11.2016
VYHLÁŠKA O ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VEŘEJNÉHO A MEZINÁRODNÍHO NEVEŘEJNÉHO LETIŠTĚ PŘEROV
5.11.2016-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MORAVSKÁ BRÁNA
4.11.2016-
NÁVRH ROZPOČTU DSO MORAVSKá BRÁNA PRO ROK 2017 4.11.2016-
VYHLÁŠKA O STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI V OBCI ŽELÁTOVICE
SITUACE
15.9.20161.10.2016
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POZEMKU 10.9.201627.9.2016
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU UZAVŘENÍ SMLOUVY NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 8.9.201627.9.2016
JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 24.8.2016-
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍHO OKRSKU 22.8.2016-
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 22.8.2016-
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 4.8.2016-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - TUČÍN
3.8.2016-
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POZEMKU 25.7.201612.8.2016
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ - OMEZENÍ TRANZITNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY 21.7.2016-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
4.7.201611.7.2016
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POZEMKU 15.6.201630.6.2016
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POZEMKU 10.6.201627.6.2016
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POMĚRNÉ ČÁSTI POZEMKŮ 10.6.201627.6.2016
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POMĚRNÉ ČÁSTI POZEMKŮ 10.6.201627.6.2016
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKUPU POZEMKU 27.5.2016-
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE SUŠICE ZA ROK 2015
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SUŠICE ZA ROK 2015 
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2015
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
PŘÍLOHA
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA PO MŠ ZA ROK 2015
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ROZVAHA PO MŠ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ
PŘÍLOHA PO MŠ
31.5.2016-
USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO ROKU (DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA) - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA 17.5.2016-
NAŘÍZENÍ SVS - UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
5.5.2016-
AGROCHOV JEZERNICE - OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE 4.4.2016-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
30.3.2016-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ ZA ROK 2015
ZPRÁVA O ČINNOSTI DSO MOKROREGION POBEČVÍ ZA ROK 2015
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MR 2015
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
29.3.201621.4.2016
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
13.4.201621.4.2016
NÁVRH ROZPOČTU DSO MORAVSKÁ BRÁNA PRO ROK 2016 24.3.201611.4.2016
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MORAVSKÁ BRÁNA
24.3.2016-
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKOUPENÍ POZEMKŮ 11.3.201629.3.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 2a ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ Č. 2a ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 17.3.201613.5.2016
ČEPS - PROVEDENÍ ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU V OCHRANNÉM PÁSMU NADZEMNÍHO VEDENÍ 220 kV
4.3.2015-
CETIN - VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI NADZEMNÍCH NEBO PODZEMNÍCH SÍTÍ
18.1.2015-
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
15.1.20151.2.2016
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY
15.1.20151.2.2016
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE
15.1.20151.2.2016
ČEZ - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM A UŽIVATELŮM POZEMKŮ
16.12.2015-
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY ČÁSTÍ POZEMKŮ 11.12.2015-
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SUŠICE PRO ROK 2016 11.12.2015-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
3.12.201510.12.2015
ČEZ - ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
26.11.2015-
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ PRO ROK 2016 18.11.201510.12.2015
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - TUČÍN
9.9.2015-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - KOZLOVICE
9.9.2015-
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - ZAHÁJENÍ ODCHYLNÉHO POSTUPU PŘI ÚMYSLNÉM USMRCOVÁNÍ KORMORÁNA VELKÉHO V RYBÁŘSKÝCH REVÍRECH 8.9.2015-
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY ČÁSTI POZEMKŮ 10.8.201515.9.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA:
ZÁKAZ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI
13.8.2015-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 2b ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ Č. 2b ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 7.7.2015-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - NOVÉ VALTREŘICE
24.6.2015-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - HUZOVÁ
24.6.2015-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - MLADEČ
17.6.2015-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - TRHAVICE
17.6.2015-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - DOMAŠOV
12.6.2015-
VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ 9.6.2015-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - HRADČANY
8.6.2015-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - KLENOVICE
4.6.2015-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU - KOKORY
4.6.2015-
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE SUŠICE ZA ROK 2014
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SUŠICE ZA ROK 2014 
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2014
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
PŘÍLOHA
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA PO MŠ ZA ROK 2014
ROZVAHA PO MŠ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ
PŘÍLOHA PO MŠ
1.6.2015-
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK 13.5.201515.6.2015
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015
28.4.2015-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OCHRANNÁ PÁSMA LETIŠTĚ PŘEROV
VÝŠKOVÉ PŘEKÁŽKY V OP PROVOZNÍCH PLOCH
VÝŠKOVÉ PŘEKÁŽKY V OP S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM STAVEB
MK2
22.4.2015-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
20.3.201531.3.2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR ZA ROK 2014
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MR 2014
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
12.3.201529.4.2015
VYHLÁŠENÍ ČÁSTEČNÉ REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
9.2.2015-
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU ZDVOJENÍ VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
přílohy k nahlédnutí v kanceláři OÚ
9.2.2015-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
13.1.201521.1.2015
POSUZOVÁNÍ VLIVU ZÁMĚRU NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2.1.2015-
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SUŠICE PRO ROK 2015 5.12.201423.12.2014
VYHLÁŠKA č. 1/2014 O NAKL8DÁNÍ S ODPADY - NÁVRH 5.12.201423.12.2014
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 29.10.20147.11.2014
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR - 2. KOLO
13.10.2014-
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ PRO ROK 2015 16.10.20143.11.2014
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV - TRŽNÍ ŘÁD 10.10.2014-
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE ČÁSTI POZEMKU
10.9.201426.9.2014
DOKUMENTACE VLIVU ZÁMĚRU ZDVOJENÍ VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
8.9.2014-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MAS MORAVSKÁ BRÁNA
28.8.20149.9.2014
VOLBY 2014
30.6. 2014-
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014

    VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - INFORMACE O POČTU
           A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

    OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ

    ÚVOD KE KANDIDÁTNÍM LISTINÁM - VZOR
    KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
    KANDIDÁTNÍ LISTINA NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA - VZOR
    KANDIDÁTNÍ LISTINA SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ             - VZOR
    KANDIDÁTNÍ LISTINA POLITICKÉ STRANY - VZOR
    KANDIDÁTNÍ LISTINA POL. HNUTÍ - VZOR
    KANDIDÁTNÍ LISTINA KOALICE POLITICKÝCH STRAN - VZOR
    KANDIDÁTNÍ LISTINA KOALICE POL. HNUTÍ - VZOR
    KANDIDÁTNÍ LISTINA KOALICE POLITICKÉ STRANY            A POLITICKÉHO HNUTÍ - VZOR
    KANDIDÁTNÍ LISTINA SDRUŽENÍ POL. STRANY A NEZÁVISLÝCH            KANDIDÁTŮ - VZOR
    KANDIDÁTNÍ LISTINA SDRUŽENÍ POL. HNUTI A NEZÁVISLÝCH            KANDIDÁTŮ - VZOR
    PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA - VZOR
    PETICE, PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU NEZÁVISLÉHO            KANDIDÁTA - VZOR
    PETICE, PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH            KANDIDÁTŮ - VZOR
    VÝPOČET POČTU PODPISŮ NA PETICÍCH
    SEZNAM OBCÍ, ZE KTERÝCH SE KANDIDÁTNÍ LISTINY PODÁVAJÍ
26.7.2014-
AGROCHOV JEZERNICE - OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE 15.7.2014-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
27.06. 20144.7.2014
AGROCHOV JEZERNICE - OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE 16.6.2014-
ZPRÁVA O ČINNOSTI DSO MR POBEČVÍ ZA ROK 2013
16.6.20143.7.2014
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE SUŠICE ZA ROK 2013
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SUŠICE ZA ROK 2013 
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2013
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
PŘÍLOHA
ROZVAHA PO MŠ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH PO MŠ
PŘÍLOHA PO MŠ
13.6.2014-
11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 10.6.2014-
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
26.5.2014-
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
7.4.2014-
VÝZVA PODLE § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., KATASTRÁLNÍ ZÁKON, VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ A DALŠÍM OPRÁVNĚNÝM, KTEŘÍ NEJSOU OZNAČENI V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DOSTATEČNĚ URČITĚ
26.3.2014-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
24.3.20142.4.2014
AGROCHOV JEZERNICE - OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE 17.3.2014-
NAŘÍZENÍ SVS O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY RYB 13.3.2014-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR ZA ROK 2013
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MR 2013
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
5.3.201429.5.2014
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - OBNOVA DOMU ZAHRÁDKÁŘŮ 5.2.2014-
DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FILMOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z REGIONU 5.2.2014-
ZDVOJENÍ VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE
- OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

- POSUZOVÁNÍ VLIVU ZÁMĚRU
- VYDÁNÍ ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
3.2.2014-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
29.11.201311.12.2013
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ PRO ROK 2014 18.11.2013-
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SUŠICE PRO ROK 2014 15.11.201321.12.2013
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY - INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
24.9.2013-
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
24.9.2013-
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY - STANOVENÍ POČTU ČLENŮ VOLEBNÍ KOMISE
24.9.2013-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
24.9.2013-
6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 17.9.2013-
ÚČAST OBČANŮ V ELEKTRONICKÉ AUKCI NA DODAVATELE ENERGIÍ
ÚSPORY ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI
14.9.2013-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
K PREVENCI A TLUMENÍ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
22.8.2013-
ZPRÁVA O ČINNOSTI DSO MR POBEČVÍ ZA ROK 2012
19.8.2013-
16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE
27.5.20137.6.2013
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE SUŠICE ZA ROK 2012 
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SUŠICE ZA ROK 2012 
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2012
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
ROZVAHA PO MŠ 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ 
PŘÍLOHA PO MŠ 
16.5.20136.6.2013
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - VARROÁZA VČEL
16.5.2013-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
21.5.201329.5.2013
INFORMACE O ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKU P.Č. 78/4
16.5.201331.5.2013
OZNÁMENÍ O APLIKACI PŘÍPRAVKU NEBEZPEČNÉHO NEBO ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉHO PRO VČELY
13.5.2013-
STAVEBNÍ POVOLENÍ - „SMÍŠENÁ STEZKA RADSLAVICE - SUŠICE"
7.5.2013-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR ZA ROK 2012
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MR 2012
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
3.5.201329.5.2013
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - „SMÍŠENÁ STEZKA RADSLAVICE – SUŠICE“
3.4.2013-
TVORBA STRATEGIE MAS MORAVSKÁ BRÁNA
12.3.2013-
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ K STRATEGII MAS MORAVSKÁ BRÁNA
12.3.2013-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
21.2.2013-
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - „SMÍŠENÁ STEZKA RADSLAVICE – SUŠICE“
14.2.2013-
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
23.1.201325.2.2013
2. KOLO VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
18.1.2013-
VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA RADSLAVICE
14.1.2013-
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - „SMÍŠENÁ STEZKA RADSLAVICE – SUŠICE“
7.1.201322.1.2013
14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE
4.12.2012-
OZNÁMENÍ O VÝKONU MAPOVACÍCH PRACÍ
PRO POTŘEBY OBRANY STÁTU

PROSTOR VÝKONU MAPOVACÍCH PRACÍ
6.12.2012-
ZÁKAZ STÁNÍ A PARKOVÁNÍ
28.11.2012-
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SUŠICE PRO ROK 2013 23.11.201221.12.2012
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ PRO ROK 2013 12.11.2012-
VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
9.11.2012-
VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - STANOVENÍ POČTU ČLENŮ VOLEBNÍ KOMISE
9.11.2012-
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE
20.10.2012-
STAVEBNÍ POVOLENÍ - REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI SUŠICE
5.10.201222.10.1012
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
3.10.2012-
12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE
24.9.2012-
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE
31.8.2012-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
30.8.201227.9.2012
25. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 19.6.2012-
10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE
11.6.201222.6.2012
9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE
28.5.2012-
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 77/2012 - ZMĚNA DRUHU POZEMKU Z ORNÉ PŮDY, ZAHRADY NA LES
25.5.20129.6.2012
OZNÁMENÍ - ZMĚNA DRUHU POZEMKU Z ORNÉ PŮDY, ZAHRADY NA LES
14.4.201230.4.2012
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR ZA ROK 2011
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MR 2011
17.5.20125.6.2012
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SUŠICE ZA ROK 2011 14.5.2012-
ZPRÁVA O ČINNOSTI DSO MR POBEČVÍ
14.5.2012-
VYHLÁŠKA K PLATBĚ DANÍ Z NEMOVITOSTÍ 2012 - FINANČNÍ ÚŘAD PŘEROV
16.4.2012-
STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
23.3.2012-
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ
12.3.2012-
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY POZEMKŮ
20.2.20128.3.2012
ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ SILNICE
20.2.2012-
NAŘÍZENÍ OBCE SUŠICE č. 1/2012  -  T R Ž N Í    Ř Á D
12.3.2012-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
25.1.201225.1.2011
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SUŠICE 13.12.201128.12.2011
22. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 5.12.2011-
POSUDEK O VLIVU ZÁMĚRU - MORAVIA VTL PLYNOVOD - NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1.12.201120.12.2011
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SUŠICE PRO ROK 2012 24.11.201117.12.2011
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ PRO ROK 2012
12.11.2011-
UZAVÍRKA SILNICE LIPNÍK NAD BEČVOU - NOVÉ DVORY 9.11.2011-
ODSTÁVKY VYDÁVÁNÍ E-PASŮ A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 9.11.2011-
ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUŠICE 7.11.2011-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZSAH ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ VODNÍHO TOKU BEČVA
MAPA - ROZSAH ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ VODNÍHO TOKU BEČVA
21.9.20116.10.2011
ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 15.9.2011-
ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/434 NOVÉ DVORY – LIPNÍK NAD BEČVOU
1.9.2011-
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3 PRO ROK 2011 1.9.2011-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 25.8.2011-
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU MORAVIA - VTL PLYNOVOD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
18.7.20112.8.2011
CENOVÝ VÝMĚR Č. 1/2011 PRO VODNÉ A STOČNÉ OD 1.7.2011
16.6.201130.6.2011
ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU 16.6.20111.7.2011
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SUŠICE ZA ROK 2010 1.6.201130.6.2011
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2 PRO ROK 2011 1.6.2011-
OZNÁMENÍ O DOŠETŘOVÁNÍ NEODEVZDANÝCH SČÍTACÍCH FORMULÁŘŮ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 19.5.2011-
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 19.5.2011-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ ZA ROK 2010 18.5.20112.6.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - KŘÍŽ NA KUNOVÉ 5.5.2011-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SOCHA SV. ANTONÍNA 5.5.2011-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SOCHA P. MARIE SVATOHOSTÝNSKÉ 5.5.2011-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - AKTUALIZACE Č.1 - ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 29.4.201117.5.2011
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 PRO ROK 2011 1.4.2011-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 24.3.2011-
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 3/2011 18.2.2011-
18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 15.2.2011-
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUŠICE  
V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ 1. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SUŠICE  
NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUŠICE  
PŘÍLOHA Č. 1 - VYMEZENÍ LOKALIT  
10.2.2011-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 21.01.2011-
NOVÉ POVINNOSTI PŘI PROVOZU KOMÍNŮ
6.1.2011-
CENOVÝ VÝMĚR Č. 1/2010 PRO VODNÉ A STOČNÉ OD 1.1.2011
14.12.2010-
TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY INTEGRACÍ DO S.P. POVODÍ A S.P. LESY ČR
30.11.2010-
17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 30.11.2010-
PROGRAM 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 30.11.2010-
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SUŠICE PRO ROK 2011 28.11.2010-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 21.11.20106.12.2010
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ PRO ROK 2011 21.11.20106.12.2010
PŘÍLOHA ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ PRO ROK 2011 21.11.20106.12.2010
USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 11.11.2010-
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 1.11.20108.11.2010
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 25/2010 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - VARROAZY VČEL
26.10.2010-
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3 PRO ROK 2010 25.9.2010-
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 31/2010 "II/434 SUŠICE - PRŮTAH OBCÍ" 23.9.2010-
V Y H L Á Š K A O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 23.9.20109.11.2010
STAVEBNÍ POVOLENÍ "SILNICE II/434 SUŠICE - PRŮTAH OBCÍ - SO301 KANALIZACE" 22.9.2010-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 22/2010 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - VARROAZY VČEL
22.9.2010-
16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 22.9.2010-
O Z N Á M E N Í O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 16.9.2010-
ČSÚ - STRUKTURÁLNÍ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ  "AGC 2010" 3.9.2010-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ "SILNICE II/434 SUŠICE - PRŮTAH OBCÍ" 24.8.20109.9.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ SEPARÁTŮ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV 3.8.201019.8.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ "II/434 SUŠICE - PRŮTAH OBCÍ - SO301 KANALIZACE" 2.8.201018.8.2010
PRŮTAH OBCÍ SUŠICE II/434 -DOKUMENTY 30.4.2010-
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY SUŠICE - PRŮTAH OBCÍ 29.3.201014.4.2010
ZÁMĚR BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU ČÁSTI OBECNÍHO VODOVODU 25.2.201014.3.2010
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ PRŮTAHU OBCÍ
SITUACE
18.2.201024.3.2010
NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIONU POBEČVÍ NA ROK 2010 24.11.200910.12.2009
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SUŠICE PRO ROK 2010 28.11.2009-


VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PLATNÁ OD 1.1.2009

DOTACE PRO VČELAŘE

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

VYHLÁŠKY OBECNÍHO ÚŘADU

INFO WEB O DOTACÍCH PRO OBČANY

OZNÁMENÍ O SVOZU ODPADU

ODBĚR PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY


 
      
  VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
      
  Nařízení obce Sušice č. 1/2012  T R Ž N Í  Ř Á D
 
  
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 3/2011 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
      
  VYHLÁŠKA č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
      
  VYHLÁŠKA č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
      
  VYHLÁŠKA č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného
      
  VYHLÁŠKA č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
  
  VYHLÁŠKA č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
      
  VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
      
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - vyměření daně z nemovitostí za rok 2010
 
  
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o vydání územního plánu obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 4/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
  
  VYHLÁŠKA č. 3/2008 - Řízení o návrhu územního plánu obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sušice
      
  JEDNACÍ ŘÁD 2007
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2005 o symbolech obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 2/2004, kterou se stanovuje školský obvod žáků Základní školy z obce Sušice pro Základní a mateřskou školu Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova č. p. 133
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2003, kterou se upravují některé povinnosti držitelů domácích zvířat
 
  
      

Nahoru


 
ZÁMĚR - BEZÚPLATNÉ NABYTÍ POZEMKU ZASTAVĚNÉHO VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNOU STAVBOU
"SMÍŠENÁ STEZKA RADSLAVICE - SUŠICE"


Bezúplatné nabytí pozemku zastavěného veřejně prospěšnou stavbou "Smíšená stezka Radslavice - Sušice" p.č. 1882/2 - ostatní plocha, vzniklého oddělením GP č. 251 - 69/2013 z pozemku p.č. 1882 - ostatní plocha v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, z Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Sušice


Nahoru 

Nahoru 

Nahoru


 

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU "MORAVIA - VTL PLYNOVOD" NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍPosuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 1OO/2OO1 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Do dokumentace je možnost nahlédnout v kanceláři OÚ:
ÚT-ČT 8:oo-11.oo, 13.oo-17.oo hodin


Nahoru


 

Nahoru


 

Nahoru


 
POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCENahoru


 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍNahoru 
PRŮTAH OBCÍ SUŠICE II/434 -DOKUMENTY


      Informace o dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě

      Informace o záměru obce Sušice na směnu pozemku

      Informace o záměru uzavření směnné smlouvy

      Informace o záměru uzavření směnné smlouvy na části pozemkuNahoru 

Nahoru 

Nahoru 
ZÁMĚR BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU ČÁSTI OBECNÍHO VODOVODU


Nahoru 

Nahoru 
OZNÁMENÍ


Nahoru


 
DOTACE PRO VČELAŘE

Agentura ProVás, sídlící v Přerově Trávník 30 - budova Chemoprojektu informuje občany, kteří by rádi včelařili, že dotace hejtmanství Olomouckého kraje na pomoc nově začínajícím včelařům pro pořízení nových včelstev končí 30.dubna 2009. Občané mající zájem, nechť se dostaví za námi a my s nimi tuto žádost vypracujeme.

Dále stávající včelaře upozorňujeme, že dotace z EU na materiální pomoc, která se týká pořízení medometů, nádob na med a jiných pomůcek v ceně nejméně 20 000 Kč na kterou je následně poskytnuta sleva 50%, je nutno vyřídit do 15. června 2009. I tuto dotaci při Vaší návštěvě u nás za Vás vypíšeme a zašleme, požadované pomůcky Vám dodáme. Bližší informace získáte na telefonu 773 454 001 u pana Janečka.Nahoru 
INFORMACE K ZASÍLÁNÍ DAŇOVÝCH SLOŽENEK PRO PLATBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2008

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady.

Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.

Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na první termín splatnosti daně z nemovitostí, který je do 31.5. zdaňovacího období. Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou.

Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000,- Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000,- Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.

Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2008 a v něm vypočtená daň se liší od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim budou složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí jednotlivé finanční úřady v závislosti na konkrétních podmínkách v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.Nahoru 
OZNÁMENÍNahoru


 
OZNÁMENÍNahoru


 

Odběr podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod


Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona, nebo podle předchozích právních předpisů (§ 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění čl.II, bod.2 novely vodního zákona č. 20/2004 Sb.).

Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud se k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii. Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).

Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních toků, apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt).

Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve studních či vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).

Přehled možných situací pro fysické osoby
- bližší informace na odboru zemědělství, Magistrát města Přerova, telefon: 581 268 534 - 537
SituacePotřebuji povolení vodoprávního úřadu?Poznámka
odebírám povrchovou vodu z toku (potok, řeka, rybník) pomocí konve nebo kýbleNEpokud nepoužívám žádné technické zařízení, můžu si odebrat libovolné množství
odebírám vodu z toku pomocí technického zařízení - čerpadlo, vodní trkač ...ANOk žádosti doložím stanovisko Povodí Moravy, s.p. a stanovisko správce daného toku
vypouštím odpadní vodu z domovní čistírny odpadních vodANOčistírna je řádně povolena a zkolaudována, předložím stávající povolení a požádám o prodloužení tohoto povolení
MÁM STUDNU u rodinného domu, rekreačního objektu nebo na zahradě
jsem schopný prokázat, že byla postavena před rokem 1955 - stavební povolení na dům, kupní smlouva, jiný dokladNEnemusím žádat o povolení k odběru
nejsem schopný prokázat její vznik před rokem 1955ANOpožádám o vydání povolení k odběru a k žádosti doložím mapový podklad a vyjádření hydrogeologa
je postavena po roce 1955 a mám stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí se stanoveným odbíraným množstvímANOpožádám o prodloužení stávajícího povolení, které k žádosti předložím
je postavena po roce 1955 a nemám žádný dokladANOpožádám o vydání povolení k odběru a k žádosti doložím mapový podklad a vyjádření hydrogeologa
mám jakoukoliv studnu u rodinného domu a vodu používám pro podnikatelské účelyANOpožádám o vydání povolení k odběru a k žádosti doložím mapový podklad a vyjádření hydrogeologa

INFORMACE PRO ŽADATELE
Formuláře potřebné k vydání povolení jsou k dispozici
na Magistrátu města Přerova
odbor zemědělství
oddělení vodního hospodářství
pracoviště Smetanova ul. 7, Přerov

Hydrologická vyjádření provádějí za úplatu následující specialisté:

RNDr. Venclů – telefon : 581 275 154 , 603 504 894

RNDr. Calábek – telefon: 581 735 803, 602 500 624

Ing. Tylich - telefon: 602 708 425

Nahoru 
OZNÁMENÍ


Nahoru


 
OZNÁMENÍ


Firma SITA CZ a.s. svoz odpadu

s účinností od 1.1.2007


sváží odpad uložený pouze v nádobách k tomu určených (popelnice).
Další odpad musí být uložen v igelitových pytlích k tomuto účelu určených.

Tyto pytle jsou ke koupi na OÚ

Cena l ks 12 Kč


Nahoru


 

  

Úřední deska - archív


Dokument: Vyvěšeno:Sejmuto:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2 PRO ROK 2010 1.8.2010-
POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
30.7.2010-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI 19.7.20103.8.2010
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 PRO ROK 2010 2.6.2010-
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
26.4.2010-
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 23.6.2010-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SUŠICE ZA ROK 2009
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE ZA ROK 2009
4.6.2010-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 9.5.201024.5.2010
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ NA ROK 2009 9.5.201024.5.2010
ÚČETNÍ VÝKAZY DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 9.5.201024.5.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ ZA ROK 2010 3.5.2010-
VOLBY 2010 - STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
26.4.2010-
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 22.4.2010-
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 12.4.2010-
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3 PRO ROK 2009 28.11.2009-
ZÁMĚR PŘEVEDENÍ MAJETKU OLOMOUCKÉHO KRAJE
DO VLASTNICTVÍ OBCE
30.10.200930.11.2009
USNESENÍ O USTANOVENÍ OPATROVNÍKA 26.10.200930.11.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 23/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - VARROAZY VČEL
15.10.200913.11.2009
ORÁLNÍ VAKCINACE LIŠEK PROTI VZTEKLINĚ 14.9.20099.10.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 9/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
1.6.200916.6.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 8/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
28.5.200912.6.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 5/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
7.5.200925.5.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 4/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
7.5.200925.5.2009
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SUŠICE ZA ROK 2008 6.5.200927.5.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 3/2009 O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
17.4.20097.5.2009
ORÁLNÍ VAKCINACE LIŠEK PROTI VZTEKLINĚ 3.4.2009-
ROZPOČET MIKROREGIONU POBEČVÍ NA ROK 2009 11.2.2009-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ NA ROK 2008 11.2.2009-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 1.10.20099.10.2009
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 15.9.200928.9.2009

Nahoru
  
© 2011, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz