Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna u zastávky autobusu a je přístupná 24h denně.

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Sušice a v úplné podobě elektronicky jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - OBEC SUŠICE
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - MATEŘSKÁ ŠKOLA SUŠICE
PROFIL ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
PROGRAM STRATEGICKÉHO ROZVOJE OBCE SUŠICE NA OBDOBÍ 2019–2025
CENOVÝ VÝMĚR Č. 1/2019 - VODNÉ A STOČNÉ
VÝHLED ROZPOČTU 2015 - 2018
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2018 - 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PO MŠ 2021 - 2024
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU DSO MR Pobečví 2022 - 2023
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
   
Dokument: Vyvěšeno:Sejmuto:
ROZPOČET OBCE SUŠICE PRO ROK 2020 10.1.2020-
ROZPOČET MŠ SUŠICE PRO ROK 2020 10.1.2020-
   
Dokument: Vyvěšeno:Sejmuto:
PROGRAM 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 23.11.20207.12.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 9/2020 19.10.202031.12.2020
OZNÁMENÍ – ZRUŠENÍ ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ KoPÚ SUŠICE U PŘEROVA DNE 7. 10. 2020 2.10.202016.10.2020
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2021 DSO Moravská Brána 2.10.202021.10.2020
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2021 MR Pobečví 2.10.202021.10.2020
SPU - OZNÁMENÍ O POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY 29.9.202016.10.2020
SPÚ - ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ 29.9.202031.10.2020
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ OMEZENÍ PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI 15.9.202030.9.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 8/2020 11.9.202031.12.2020
PROGRAM 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 10.9.202025.9.2020
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 8.9.20203.10.2020
SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 3.9.20203.10.2020
INTEGROVANÉ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ 2020 1.9.202031.12.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 7/2020 17.8.202031.12.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - LESY DOPLNĚNÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - PŘÍLOHA
30.7.202031.12.2022
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍHO OKRSKU 27.7.20203.10.2020
POČET ČLENŮ KOMISE 2020 27.7.20203.10.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 6/2020 9.7.202031.12.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 5/2020 1.7.202031.12.2020
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NAZVANÉ V403/803 - ZDVOJENÍ VEDENÍ 1.7.202017.7.2020
ZÁMĚR OBCE SUŠICE ZŘÍDIT VĚCNÉ BŘEMENO DLE ZÁKONA 458/2000 SB. ( ENERGETICKÝ ZÁKON) NA POZEMCÍCH V K.Ú. SUŠICE U PŘEROVA 5.6.2020-
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SUŠICE ZA ROK 2019 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
PŘÍLOHA
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2018
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ROZVAHA
18.5.2020-
PŘÍLOHA PO MŠ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ
ROZVAHA PO MŠ
18.5.2020-
OZNÁMENÍ - OPRAVA VZDUŠNÉHO VEDENÍ 28. 5.202031.7.2020
OBEC VESELÍČKO - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 25. 5.202011.6.2020
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ STAVBY V403/803 - ZDVOJENÍ VEDENÍ 13. 5.202030.5.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 4/2020 11.5.202031.12.2020
PROGRAM 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 30.4.202011.5.2020
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 21.4.2020-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - LESY 6.4.202031.12.2022
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 3/2020 31.3.202031.12.2020
VŠECHNY AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁKAZE KORONAVIREM COVID19 15.6.2020-
USNESENÍ Č. KŠ/06/2020 Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OLOMOUCKÉHO KRAJE 21.3.2020-
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ 18.3.2020-
PŘIJATÁ OPATŘENÍ K PROVOZU ČESKÉ POŠTY 18.3.2020-
ROZHODNUTÍ HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE - ZÁKAZ VSTUPU BEZ ROUŠEK 18.3.2020-
KRIZOVÉ OPATŘENÍ - JEDNÁNÍ OBECNÍCH ORGÁNŮ 18.3.2020-
OPATŘENÍ PŘIJATÁ FINANČNÍM ÚŘADEM PRO OLOMOUCKÝ KRAJ 17.3.2020-
USNESENÍ Č. KŠ/03/2020 Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OLOMOUCKÉHO KRAJE 17.3.2020-
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ 17.3.2020-
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ 16.3.2020-
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII 16.3.2020-
USNESENÍ Č. KŠ/02/2020 Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OLOMOUCKÉHO KRAJE 14.3.2020-
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ 14.3.2020-
INFORMACE MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI 14.3.2020-
INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 14.3.2020-
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA VNITRA - OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC 14.3.2020-
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA VNITRA - MÍSTA K PŘEKROČENÍ STÁTNÍCH HRANIC 14.3.2020-
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA VNITRA 14.3.2020-
INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA 14.3.2020-
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU PRO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 12.3.2020-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ ZA ROK 2019
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MR 2019
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
10.3.202027.3.2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MORAVSKÁ BRÁNA ZA ROK 2019
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO MORAVSKÁ BRÁNA 2019
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
10.3.202027.3.2020
VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ A DALŠÍM OPRÁVNĚNÝM, KTEŘÍ NEJSOU OZNAČENÍ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DOSTATEČNĚ URČITĚ 10.3.202031.12.2020
VRÁCENÍ DOKUMENTACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V418 - 818 ZDVOJENÍ VEDENÍ 20.2.2020-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 24/2020 20.2.20207.3.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 2/2020 7.2.202031.12.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 1/2020 10.1.202031.12.2020
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ V403 - 803 24.1.202028.2.2020
PROGRAM 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 20.1.20205.2.2020
SMLOUVA O UZAVŘENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - ČEZ 20.1.20205.2.2020
OZNÁMENÍ O POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY 14.1.202031.1.2020
INFORMACE O DOKUMENTACI ZÁMĚRU „V418/818 - ZDVOJENÍ VEDENÍ 3.1.202019.1.2020
PROGRAM 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 17.12.201930.12.2019
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2020 10.12.201931.12.2019
NÁVRH ROZPOČTU MŠ PRO ROK 2020 10.12.201931.12.2019
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - MZE kůrovec 10.12.201931.12.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 11/2019 5.12.201931.12.2019
PROGRAM 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 19.11.20195.12.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 10/2019 9.11.201931.12.2019
NÁVRH ROZPOČTU DSO MR POBEČVÍ PRO ROK 2019
PŘÍLOHA
1.11.201919.11.2019
NÁVRH ROZPOČTU DSO MORAVSKÁ BRÁNA PRO ROK 2019
PŘÍLOHA
1.11.201919.11.2019
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 31.10.201917.11.2019
PROGRAM 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 16.10.20195.11.2019
ZÁMĚR OBCE SUŠICE PRONAJMOUT POZEMEK 8.10.201929.10.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 9/2019 7.10.201931.12.2019
ZÁMĚR OBCE SUŠICE PRONAJMOUT POZEMKY 3.10.2019-
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A - E X E K U C E 30.9.201927.11.2019
PROGRAM 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 9.9.201920.9.2019
VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ A DALŠÍM OPRÁVNĚNÝM, KTEŘÍ NEJSOU V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DOSTATEČNĚ OZNAČENI 9.9.2019-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - UZAVŘENÍ CYKLOSTEZKY 9.9.20192.10.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 8/2019 8.9.201931.12.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - LESY 2.9.201931.12.2022
ŽÁDOST O INFORMACI
- ODPOVĚĎ
19.8.2019-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 6.8.201915.8.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 7/2019 5.8.201931.12.2019
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ AKTUALIZOVANÝCH BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKONOMICKÝCH JENDOTEK V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OBCE SUŠICE U PŘEROVA 26.7.201911.8.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 6/2019 6.7.2019-
OZNÁMENÍ OZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - PLYNOVOD
- výkres
- žádost
27.6.20197.8.2019
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 18.6.201920.7.2019
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE SMĚNIT NEMOVITÝ MAJETEK 6.6.20199.7.2019
PROGRAM 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 5.6.201920.6.2019
ROZPOČTOVÉ DOKUMENTY DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 31.5.2019-
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 5/2019 3.6.2019-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - CHRÁNĚNÝ ŽIVOČICH - VÝJIMKA 15.5.20193.6.2019
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A DOBĚ KONÁNÍ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 6.5.201924.5.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 4/2019 3.5.2019-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SUŠICE ZA ROK 2018 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
PŘÍLOHA
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2018
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ROZVAHA
ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE 2018
3.5.2019-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŠ SUŠICE ZA ROK 2018 
PŘÍLOHA PO MŠ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ
ROZVAHA PO MŠ
3.5.2019-
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
- PŘÍLOHA
30.4.201916.5.2019
PROGRAM 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 24.4.20192.5.2019
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 24.4.201928.5.2019
ŽÁDOST O INFORMACI
- ODPOVĚĎ
23.4.201931.12.2019
ZÁMĚR OBCE SUŠICE PRODAT POZEMEK 15.4.201930.4.2019
INFORMACE OZNÁMENÍ ZÁMĚRU „V418/818 –ZDVOJENÍ VEDENÍ“ 11.4.201927.4.2019
OZNÁMENÍ O OPĚTOVNÉM VYLOŽENÍ NÁVRHU ZMĚN MAP BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK (BPEJ) V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SUŠICE U PŘEROVA 10.4.201910.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - CHRÁNĚNÝ ŽIVOČICH 9.4.201930.4.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 3/2019 9.4.2019-
ZÁMĚR OBCE SUŠICE PRODAT A SMĚNIT POZEMKY 8.4.201925.4.2019
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SUŠICE ZA ROK 2018 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
PŘÍLOHA
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2018
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ROZVAHA
ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE 2018
8.4.20192.5.2019
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŠ SUŠICE ZA ROK 2018 
PŘÍLOHA PO MŠ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ
ROZVAHA PO MŠ
8.4.20192.5.2019
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - LESY 5.4.201931.12.2022
VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ A DALŠÍM OPRÁVNĚNÝM, KTEŘÍ NEJSOU OZNAČENÍ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DOSTATEČNĚ URČITĚ 27.3.2019-
NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA. 1/2019, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD 27.3.20197.4.2019
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍHO OKRSKU V OBCI SUŠICE U PŘEROVA 22.3.201925.5.2019
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 22.3.201925.5.2019
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
- PŘÍLOHA
12.3.201931.3.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 2/2019 10.3.2019-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 20.2.2019-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ ZA ROK 2018
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MR 2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
13.2.201929.5.2019
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MORAVSKÁ BRÁNA ZA ROK 2018
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO MORAVSKÁ BRÁNA 2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
13.2.201929.5.2019
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE SMĚNIT NEMOVITÝ MAJETEK 12.2.2019-
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
- SITUACE
11.2.2019-
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK - VYŘAZENÁ KOMUNIKACE 11.2.2019-
ŽÁDOST O INFORMACI 8.2.201931.12.2019
PROGRAM 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 4.2.201914.2.2019
SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PENĚZ
strana 2
20.1.201931.12.2026
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 1/2019 17.1.2019-
ZÁMĚR OBCE SUŠICE - PRONÁJEM HUDEBNÍ ZKUŠEBNY 11.12.201827.12.2018
PROGRAM 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE 12.12.201828.12.2018
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 9/2018 6.12.2018-
OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ NÁVRHU ZMĚN MAP BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK (BPEJ) V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SUŠICE U PŘEROVA 12.11.201811.12.2018
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 8/2018 10.11.2018-
INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE U PŘEROVA 23.10.20181.11.2018
NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA. 1/2016, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD 18.10.20183.11.2018
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A – ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY 9.10.201824.10.2018
SPÚ - NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU 3.10.20186.2.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 7/2018 2.10.2018-
NÁVRH ROZPOČTU DSO MORAVSKÁ BRÁNA PRO ROK 2019 17.9.20183.10.2018
ZÁMĚR OBCE SUŠICE PRODAT POZEMEK 10.9.201826.9.2018
ČEZ - UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ 6.9.2018-
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 6/2018 6.9.2018-
SVOLÁNÍ ZAPISOVATELE PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 3.9.20185.10.2018
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 5/2018 3.9.2018-
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A DOBĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 22.8.20185.10.2018
JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE VOLEBNÍHO OKRSKU OBCE SUŠICE U PŘEROVA 22.8.20185.10.2018
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 13.8.201820.9.2018
DSO MIKROREGION POBEČVÍ - NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2019
příloha FIN
8.8.201824.8.2018
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY 6.8.2018-
SPÚ - NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU 1.8.20181.10.2018
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍHO OKRSKU OBCE SUŠICE U PŘEROVA 16.7.20185.10.2018
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 16.7.20185.10.2018
INFORMACE O POČTU ZASTUPITELŮ OBCE SUŠICE U PŘEROVA 4.7.20185.10.2018
NAŘÍZENÍ o ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV 2.7.201817.7.2018
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 4/2018 28.6.2018-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SUŠICE ZA ROK 2017 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
PŘÍLOHA
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2017
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ROZVAHA
ROZVAHA PO MŠ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ
PŘÍLOHA PO MŠ
28.6.2018-
SPÚ - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU POZEMKŮ 12.6.201812.9.2018
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SUŠICE U PŘEROVA 7.6.201822.6.2018
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Úvodem ke kandidátním listinám
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva
Kandidátní listina - VZOR typ politická strana
Kandidátní listina - VZOR typ polické hnutí
Kandidátní listina - VZOR typ koalice PS
Kandidátní listina - VZOR typ koalice PH
Kandidátní listina - VZOR typ koalice PS a PH
Kandidátní listina - VZOR typ sdružení PS a NK
Kandidátní listina - VZOR typ sdružení PH a NK
Kandidátní listina - VZOR typ NK
Kandidátní listina - VZOR typ sdružení NK
Prohlášení kandidáta
Petice
Minimální počet podpisů pro kandidáta
Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu městaPřerova
5.6.20182.8.2018
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 3/2018 4.6.2018-
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SUŠICE ZA ROK 2017 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
PŘÍLOHA
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE 2017
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ROZVAHA
ROZVAHA PO MŠ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO MŠ
PŘÍLOHA PO MŠ
31.5.201828.6.2018
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. 28.5.2018-
POROVNÁNÍ POLOŽEK PRO VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ 3.5.2018-
SPÚ - NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU 2.5.20181.8.2018
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 23.4.201829.5.2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ ZA ROK 2017
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MR 2017
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
17.4.20184.5.2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MORAVSKÁ BRÁNA ZA ROK 2017
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO MORAVSKÁ BRÁNA 2017
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
17.4.20184.5.2018
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU 18.4.201818.7.2018
AGRAS ŽELÁTOVICE - OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE - ŘEPKA OZIMÁ 4.4.2018-
AGRAS ŽELÁTOVICE - OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE - CHMEL 4.4.2018-
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 2/2018 4.4.2018-
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č. 1/2018 7.3.2018-
ZAHÁJENÍ AKTUALIZACE BPEJ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SUŠICE U PŘEROVA 14.2.20184.3.2017
POVĚŘENÍ KE VSTUPU NA POZEMKY 14.2.20184.3.2017
ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN 13.2.2018-
SPÚ - NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU 7.2.20182.5.2017
DSO MORAVSKÁ BRÁNA - INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ 13.12.2017-


 
VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PLATNÁ OD 1.1.2009

DOTACE PRO VČELAŘE

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

VYHLÁŠKY OBECNÍHO ÚŘADU

INFO WEB O DOTACÍCH PRO OBČANY

OZNÁMENÍ O SVOZU ODPADU

ODBĚR PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY


 
      
      
  VYHLÁŠKA č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
  
  VYHLÁŠKA č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
      
  VYHLÁŠKA č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
      
  Nařízení obce Sušice č. 1/2012  T R Ž N Í  Ř Á D
 
  
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 3/2011 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
      
  VYHLÁŠKA č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
      
  VYHLÁŠKA č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
      
  VYHLÁŠKA č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného
      
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - vyměření daně z nemovitostí za rok 2010
 
  
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o vydání územního plánu obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 4/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
  
  VYHLÁŠKA č. 3/2008 - Řízení o návrhu územního plánu obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sušice
      
  JEDNACÍ ŘÁD 2007
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2005 o symbolech obce Sušice
 
  
  VYHLÁŠKA č. 2/2004, kterou se stanovuje školský obvod žáků Základní školy z obce Sušice pro Základní a mateřskou školu Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova č. p. 133
 
  
  VYHLÁŠKA č. 1/2003, kterou se upravují některé povinnosti držitelů domácích zvířat
 
  
      

Nahoru


 
ZÁMĚR - BEZÚPLATNÉ NABYTÍ POZEMKU ZASTAVĚNÉHO VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNOU STAVBOU
"SMÍŠENÁ STEZKA RADSLAVICE - SUŠICE"


Bezúplatné nabytí pozemku zastavěného veřejně prospěšnou stavbou "Smíšená stezka Radslavice - Sušice" p.č. 1882/2 - ostatní plocha, vzniklého oddělením GP č. 251 - 69/2013 z pozemku p.č. 1882 - ostatní plocha v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, z Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Sušice


Nahoru 

Nahoru 

Nahoru


 

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU "MORAVIA - VTL PLYNOVOD" NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍPosuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 1OO/2OO1 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Do dokumentace je možnost nahlédnout v kanceláři OÚ:
ÚT-ČT 8:oo-11.oo, 13.oo-17.oo hodin


Nahoru


 

Nahoru


 

Nahoru


 
POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCENahoru


 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍNahoru 
PRŮTAH OBCÍ SUŠICE II/434 -DOKUMENTY


      Informace o dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě

      Informace o záměru obce Sušice na směnu pozemku

      Informace o záměru uzavření směnné smlouvy

      Informace o záměru uzavření směnné smlouvy na části pozemkuNahoru 

Nahoru 

Nahoru 
ZÁMĚR BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU ČÁSTI OBECNÍHO VODOVODU


Nahoru 

Nahoru 
OZNÁMENÍ


Nahoru


 
DOTACE PRO VČELAŘE

Agentura ProVás, sídlící v Přerově Trávník 30 - budova Chemoprojektu informuje občany, kteří by rádi včelařili, že dotace hejtmanství Olomouckého kraje na pomoc nově začínajícím včelařům pro pořízení nových včelstev končí 30.dubna 2009. Občané mající zájem, nechť se dostaví za námi a my s nimi tuto žádost vypracujeme.

Dále stávající včelaře upozorňujeme, že dotace z EU na materiální pomoc, která se týká pořízení medometů, nádob na med a jiných pomůcek v ceně nejméně 20 000 Kč na kterou je následně poskytnuta sleva 50%, je nutno vyřídit do 15. června 2009. I tuto dotaci při Vaší návštěvě u nás za Vás vypíšeme a zašleme, požadované pomůcky Vám dodáme. Bližší informace získáte na telefonu 773 454 001 u pana Janečka.Nahoru 
INFORMACE K ZASÍLÁNÍ DAŇOVÝCH SLOŽENEK PRO PLATBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2008

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady.

Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.

Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na první termín splatnosti daně z nemovitostí, který je do 31.5. zdaňovacího období. Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou.

Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000,- Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000,- Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.

Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2008 a v něm vypočtená daň se liší od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim budou složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí jednotlivé finanční úřady v závislosti na konkrétních podmínkách v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.Nahoru 
OZNÁMENÍNahoru


 
OZNÁMENÍNahoru


 

Odběr podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod


Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona, nebo podle předchozích právních předpisů (§ 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění čl.II, bod.2 novely vodního zákona č. 20/2004 Sb.).

Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud se k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii. Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).

Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních toků, apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt).

Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve studních či vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).

Přehled možných situací pro fysické osoby
- bližší informace na odboru zemědělství, Magistrát města Přerova, telefon: 581 268 534 - 537
SituacePotřebuji povolení vodoprávního úřadu?Poznámka
odebírám povrchovou vodu z toku (potok, řeka, rybník) pomocí konve nebo kýbleNEpokud nepoužívám žádné technické zařízení, můžu si odebrat libovolné množství
odebírám vodu z toku pomocí technického zařízení - čerpadlo, vodní trkač ...ANOk žádosti doložím stanovisko Povodí Moravy, s.p. a stanovisko správce daného toku
vypouštím odpadní vodu z domovní čistírny odpadních vodANOčistírna je řádně povolena a zkolaudována, předložím stávající povolení a požádám o prodloužení tohoto povolení
MÁM STUDNU u rodinného domu, rekreačního objektu nebo na zahradě
jsem schopný prokázat, že byla postavena před rokem 1955 - stavební povolení na dům, kupní smlouva, jiný dokladNEnemusím žádat o povolení k odběru
nejsem schopný prokázat její vznik před rokem 1955ANOpožádám o vydání povolení k odběru a k žádosti doložím mapový podklad a vyjádření hydrogeologa
je postavena po roce 1955 a mám stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí se stanoveným odbíraným množstvímANOpožádám o prodloužení stávajícího povolení, které k žádosti předložím
je postavena po roce 1955 a nemám žádný dokladANOpožádám o vydání povolení k odběru a k žádosti doložím mapový podklad a vyjádření hydrogeologa
mám jakoukoliv studnu u rodinného domu a vodu používám pro podnikatelské účelyANOpožádám o vydání povolení k odběru a k žádosti doložím mapový podklad a vyjádření hydrogeologa

INFORMACE PRO ŽADATELE
Formuláře potřebné k vydání povolení jsou k dispozici
na Magistrátu města Přerova
odbor zemědělství
oddělení vodního hospodářství
pracoviště Smetanova ul. 7, Přerov

Hydrologická vyjádření provádějí za úplatu následující specialisté:

RNDr. Venclů – telefon : 581 275 154 , 603 504 894

RNDr. Calábek – telefon: 581 735 803, 602 500 624

Ing. Tylich - telefon: 602 708 425

Nahoru 
OZNÁMENÍ


Nahoru


 
OZNÁMENÍ


Firma SITA CZ a.s. svoz odpadu

s účinností od 1.1.2007


sváží odpad uložený pouze v nádobách k tomu určených (popelnice).
Další odpad musí být uložen v igelitových pytlích k tomuto účelu určených.

Tyto pytle jsou ke koupi na OÚ

Cena l ks 12 Kč


Nahoru


 

  

Úřední deska - archív


Dokument: Vyvěšeno:Sejmuto:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2 PRO ROK 2010 1.8.2010-
POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
30.7.2010-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI 19.7.20103.8.2010
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 PRO ROK 2010 2.6.2010-
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
26.4.2010-
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 23.6.2010-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SUŠICE ZA ROK 2009
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SUŠICE ZA ROK 2009
4.6.2010-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 9.5.201024.5.2010
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ NA ROK 2009 9.5.201024.5.2010
ÚČETNÍ VÝKAZY DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 9.5.201024.5.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ ZA ROK 2010 3.5.2010-
VOLBY 2010 - STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
26.4.2010-
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 22.4.2010-
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 12.4.2010-
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3 PRO ROK 2009 28.11.2009-
ZÁMĚR PŘEVEDENÍ MAJETKU OLOMOUCKÉHO KRAJE
DO VLASTNICTVÍ OBCE
30.10.200930.11.2009
USNESENÍ O USTANOVENÍ OPATROVNÍKA 26.10.200930.11.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 23/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - VARROAZY VČEL
15.10.200913.11.2009
ORÁLNÍ VAKCINACE LIŠEK PROTI VZTEKLINĚ 14.9.20099.10.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 9/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
1.6.200916.6.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 8/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
28.5.200912.6.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 5/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
7.5.200925.5.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 4/2009 K VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY - MORU VČELÍHO PLODU
7.5.200925.5.2009
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SUŠICE ZA ROK 2008 6.5.200927.5.2009
NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ
č. 3/2009 O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
17.4.20097.5.2009
ORÁLNÍ VAKCINACE LIŠEK PROTI VZTEKLINĚ 3.4.2009-
ROZPOČET MIKROREGIONU POBEČVÍ NA ROK 2009 11.2.2009-
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MR POBEČVÍ NA ROK 2008 11.2.2009-
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU DSO MIKROREGIONU POBEČVÍ 1.10.20099.10.2009
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 15.9.200928.9.2009

Nahoru
  
© 2019, Sušice u Přerova