Tělocvičná jednota Sokol Sušice

Průvod obcí 2005

Bohatou činnost vyvíjí sušický Sokol. V loňském roce se konal velký sokolský svátek a tím byl 14. všesokolský slet konaný již tradičně začátkem července. Vše ovšem začalo na malých župních sletech. Naši bratři a sestry se předvedli na stadionu v Přerove ve skladbách CHLAPÁCI a Věrná garda ve skladbě TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ.

Mezi další sokolské aktivity patří pořádání SLETU ČARODĚJNIC. První ročník se konal v roce 2005 a měl nebývalý úspěch. Ani jsme netušili, kolik je v naší obci „ČARODĚJNIC“. Posuďte sami. Soutěžilo se v různých disciplínách, tančilo, jedlo a pilo. Po setmění se všichni hromadně odebrali na kopec, kde byl oheň a pálila se čarodějnice.

I druhý ročník v loňském roce dopadl velice dobře. ČARODĚJNICE přežily a slétly se opět v hojném počtu na hřiště. I tentokrát se soutěžilo. Proběhla i Miss čarodějnice a to dokonce ve třech kategoriích.

Rok 2007 potvrdil, že sušické čarodějnice nejsou v žádném případě ohroženým druhem a musí se s nimi počítat.

DĚTSKÝ DEN a s tím spojené hrátky si také vzali na povel sokoli a ve spolupráci s rodiči připravují dětem zábavná soutěžní odpoledne. Například v roce 2004 se děti prošly CESTOU DO PRAVĚKU. V roce 2005 mohli na cestě POHÁDKOVÝM LESEM potkat Rumcajse, vílu Amálku, ježibabu v perníkové chaloupce, ale i  RÁKOSNÍČKA a  KŘEMÍLKA s  VOCHOMŮRKOU, vodníka i  KRÁLÍKY Z  KLOBOUKU a jiné.

V roce 2006 si mohly děti vyzkoušet INDIÁNSKÉ PRAKTIKY. Náčelník Sokolí pero a jeho kmen si připravili plížení, hod oštěpem, střílení z luku a další soutěže. I přes nepřízeň počasí se nakonec akce docela vydařila.

V letošním roce připravil Sokol pro děti Sušické olympijské hry. Sedm disciplín, za odměnu táborák a pro nejodvážnější noční stezka odvahy.

Třikrát týdně využíva Sokol tělocvičnu. Úterní podvečer patří ženám všeho věku a tomu je přizpůsobené i cvičení. Ve středu je cvičení dorostu a žactva. V pátek aerobik pro dorostenky a ženy.

  

Z historie Sokola Sušice

Novodobá historie se začala psát 18.12.1996 přesto, že prvopočátky sokola v Sušicích sahají až do roku 1913. Na první ustavující schůzi byl starostou zvolen bratr Zdeněk Matyáš a v této funkci setrval až do roku 2004. Tělocvičná jednota Sokol Sušice byla zaregistrovaná u České Obce Sokolské 24.1.1997. Tehdy měla jednota 52 členů. Obecní úřad povolil užívání tělocvičny, hřiště a tenisového kurtu pro možnost sportovního vyžití. Naši sokoli se aktivně zúčastnili 13. všesokolského sletu dobré vůle a naděje v Praze. Na valné hromadě 23.3.2004 došlo k přijetí nových členů, ale byl nově zvolen i výbor tělocvičné jednoty. V současné době má jednota 62 členů a výbor pracuje ve složení:

Starostabratr Ing. Vladimír Tabery
Jednatelsestra Ing. Pavlína Holešinská
Náčelníksestra Marcela Dlouhá
Vzdělavatel sestra Libuše Matyášová
Hospodářsestra Hedvika Prvá
Kontrolní komisesestra Pavla Kretková
sestra Marie Pospišilíková  

© 2011, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz