V roce 2018 vzniklo dílo, které je pokračováním již vydané knihy "Archivy mluví - o historii Sušic u Přerova". Tato první kniha vychází z kronik Dr. Bohumila Matušíka, který byl neúnavným badatelem a amatérským historikem a ve svém díle se striktně držel historických materiálů, archivních dokumentů a zápisů kronik. Naproti tomu naše snaha směřovala k zapsání toho, co je obsahem vyprávění, zkazek a neověřených zpráv, ale přesto je to součástí naší minulosti a je třeba i toto uchovat.

Započali jsme tím, co je zahaleno věky a co se objevuje v artefaktech v polích, lesích, při kopání základů domů……. To vše je souhrn podkladů pro vědu, která se nazývá archeologie. A její výsledky poukazují na fakt, že území naší obce bylo osídleno soustavně a dlouhodobě. Od doby lovců mamutů, prvních zemědělců, přes dobu bronzovou, keltské a germánské osídlení, až po Velkou Moravu a následné středověké obyvatele. Nikdy zde asi nebyla žádná významná osada, spíše okrajové venkovské osídlení, ale lidé zde žili stále, zdejší místo jim mělo co nabídnout.

O Sušicích je napsáno překvapivě mnoho materiálu, zejména kronik. Jejich pisatelem je především náš rodák , lidový písmák, amatérský archeolog a sběratel, pan Stanislav Šromota - Kudlovský. Jeho kronika Sušic a dále kronika osady Kudlov jsou hlavním podkladem pro tuto knihu. Použili jsme ale pouze části, jenž se zabývají minulostí, která se zde prezentuje v podobě zkazek, vyprávění příběhů ale i nepopiratelných faktů. Dalším zdrojem je kronika Sušic z roku 1922, jejímž autorem je dlouholetý učitel a také ředitel místní sušické školy, pan František Janda. Použili jsme zde také pro zpestření i některé zajímavosti, na které jsme při přípravě podkladů narazili, například výtah zápisů obecní rady z let 1890 - 1938 a dále vzpomínky našich občanů na události let minulých. Podkladů je opravdu mnoho, jejich uveřejnění v plném rozsahu by vydalo na několik knih, a možná, třeba někdy, se nám podaří je vydat všechny. Přejeme Vám, ať každý z Vás zde najde svůj díl zábavy i poučení.Knihu je možno zakoupit v kanceláři obecního úřadu
 
© 2019, Sušice u Přerova