Zastupitelstvo obce Sušice

  
Ing. Bohumil Gibala
Starosta obce
 
 
 
Telefon:
Email:
 
602 511 452 - služební
gibala.susice@seznam.cz
 
Karel Jemelka
Místostarosta obce
 
 
 
Ladislav Holešínský    
Zastupitel
 
 
 
Mgr. Ing. Věra Pospíšilíková
Zastupitel
 
 
 
Milan Jurečka
Zastupitel
 
 
 
Vladimír Sedlář
Zastupitel
 
 
 
Radomír Konupčík
Zastupitel
 
   
© 2019, Sušice u Přerova