Hasiči Sušice

Sbor dobrovolných hasičů v Sušicích byl založen v roce 1929. Impulsem k založení sboru byla stavba Obecního vodovodu v letech 1928 - 1929. Celý projekt byl budován nejen jako rozvod pitné vody do domácností, ale také jako ochrana místních občanů před požárem. Jako prvním starostou sboru se stal František Matyáš (rolník), a jeho zástupce Bedřich Vinkler (kovář). Při založení měl sbor 18 členů a od roku 1943 byl organizován v hasičské župě. V poválečném období nastal útlum v činnosti sboru a málem došlo až ke zrušení. V roce 1949 byla postavena hasičská zbrojnice a byla dovezena nová motorová stříkačka od firmy Beránek. V dalších letech byla provedena nadstavba nad hasičskou zbrojnicí a poté i přístavba věže na hadice. Rovněž bylo zakoupeno dodávkové auto „ŠTUDEBAKR“ a pořízeny pracovní a vycházkové stejnokroje. Na tyto akce si sbor vydělával organizováním slavností hodů v Kudlově, pořádáním plesů a ochotnickým divadlem. Dalším významným mezníkem v historii sboru byl rok 1954 kdy, soutěžní družstvo ve složení Josef Dlouhý, Václav Jemelík, Vlastimil Vinkler, Alois Caletka, Stanislav Zedek, Jiří Přikryl, Rostislav Barbořík, Bohumil Jančík a Zdeněk Matyáš, kdy družstvo vyhrálo okres i kraj a probojovalo se do celostátní soutěže v Praze, kde obsadilo 2. místo.

V roce 1955 byla zakoupena siréna na vybudovanou věž hasičského domu. V letech 1956 - 1967 byla ve sboru zaznamenána běžná činnost a některé kulturní akce a soutěže. Na výletišti v Kudlově postavena zděná chata a následně taneční kolo s altánem a sociálním zařízením. V roce 1969 byl zakoupen od vojenského útvaru automobil T-805. V roce 1974 sbor obdržel novou stříkačku PPS-12. V roce 1971 bylo ve sboru založeno mládežnické družstvo, které vyvíjelo velmi aktivní činnost. Sbor v letech 1972 - 1981 uspořádal na Kudlovském výletišti 10 ročníků okresního branného závodu mládeže. V roce 1979 sbor uspořádal třídenní oslavy 50. výročí založení sborů, které si vyžádaly nemalé úsilí všech členů sboru. V této úspěšné době byl starostou sboru Antonín Zábranský, velitelem byl Josef Holý a jednatelem Vítězslav Barbořík.

V roce 1981 byla pro sbor zakoupena AVIA-30 a TATRA-T-805 prodána do Oldřichova. V roce 1982 byla k hasičské zbrojnici přistavěna nová garáž pro avii a mnoho dalších úprav v hasičské zbrojnici. V roce 1983 proběhly dokončovací práce na přístavbě garáže. V tomto roce se stal velitelem sboru Jaroslav Jančík a jednatelem Bohumil Lukáš. V roce 1985 družstvo starších žáků zvítězilo v okresní soutěži hry PLAMEN 85 a v krajském kole obsadilo 3. místo. V roce 1987 byla provedena generální oprava požárního vozidla avia ve Znojmě a nový nástřik vozidla provedli členové sboru. Rovněž se sbor podílel na výstavbě tenisového kurtu, který byl dán MNV v Radslavicích do užívání v roce 1988.

Po roce 1990, kdy se rozpadly střediskové obce a nové obecní úřady měly dost svých problémů, začala upadat i činnost ve sboru. Přispělo k tomu i to, že byly vráceny pozemky v Kudlově, na kterém stála chata i kulturní areál původnímu majiteli. Ten nesouhlasil s dalším využitím pro hasičské akce, ze kterých sbor získával peníze na svou činnost. Od té doby se činnost zaměřila jen na nejnutnější zabezpečení akceschopnosti hasičského družstva a techniky pro případ vzniku požáru v obci. Protože nebylo hasičské vozidlo využito bylo v roce 1995 odprodáno za zůstatkovou cenu. V roce 1997 při povodni vypomáhali členové sboru s hasičskou technikou v sousední obci Oldřichově, při odčerpání vody ze sklepů a studní. Tímto enormním nasazením v době povodně byla stříkačka dosti opotřebovaná, a tak v roce 1998 byla za přispění státu provedena její generální oprava. Činnost v tomto roce 1999 byla pouze ta nejnutnější. Od roku 2000, kdy byl zvolen nový výbor se začala činnost pomalu obnovovat. Sbor začal získávat peníze pro svou činnost sběrem starého železa a od roku 2003, pořádáním před hodové zábavy. V roce 2001 byla obecním úřadem provedena generální oprava střechy hasičské zbrojnice a v\ roce 2002 bylo obecním úřadem zakoupeno 10 cvičných obleků pro hasičské družstvo, které v roce 2002 vyhrálo okrskovou soutěž a v okresním kole se umístilo na 10. místě. V roce 2003 se členové sboru podíleli na výrobě laviček a stolů pro kulturní akce v obci.

V roce 2004 oslavil sbor 75. výročí od svého založení. Po položení věnce k památníku padlých občanů Sušic byla slavnostní valná hromada. Po slavnostním obědě následovaly odpoledne ukázky zásahu hasičského záchranného sboru a SDH Radslavice. Pak následovalo dětské odpoledne zakončené večer táborákem.

V roce 2005 proběhlo v rámci hodových oslav vysvěcení obecních symbolů. Těchto oslav se naši členové zúčastnily v uniformách a přispěly tak k důstojnému průběhu této významné akce. 28. 1. 2006 se stal sbor součástí znovu obnoveného okrsku Pavlovice, kde v okrskové soutěži obsadil 3. místo. V současné době má sbor 29. členů a snaží se získat nové mladé zájemce.  
© 2011, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz