STĚHOVÁNÍ KULOMETNÉ STŘÍLNY Z 2. SV. VÁLKY
23.4.2015 - 2.5.2015
Článek v Přerovském deníku


Obecní zastupitelstvo děkuje:

- občanům, kteří se zapojili do této akce a odvedli zde velký kus práce:

Radomíru Konupčíkovi, Jiřímu Makovičkovi, ing. Vladimíru Taberymu, Václavu Dostalíkovi,
Rudolfu Berezovi, Romanu Dlouhému, Ivo Šamánkovi, Martinu Berezovi, Tomáši Jurečkovi,
Pavlu Hradilovi a ing. Pavlíně Holešínské

- podnikatelům a živnostníkům v obci, kteří poskytli své služby

- obecnímu úřadu v Pavlovicích za zapůjčení techniky a jeho zaměstancům za práci při její obsluze

Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015
Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015 Stěhování bunkru 2015


Seznam fotogalerií


  
© 2019, Sušice u Přerova