Aktuálně


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
MATEŘSKÁ ŠKOLA - ZÁPIS 2020

Informace k zápisu


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání


Čestné prohlášení o očkování   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
POŠTA RADSLAVICE

dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Radslavice. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu dne 11.11.2019 z provozních důvodů.

Upravená otevírací doba provozovny:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
20. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve středu 26. září 2018 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů
   
   
 
19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve středu 27. června 2018 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Závěrečný účet obce Sušice
     6.Závěrečný účet PO MŠ Sušice
     7.Příspěvek Sociálním službám města Přerova
     8.Informace o rozpočtových změnách
     9. Záměr převzít pozemky
     10.Různé
     11.Diskuze
     10.Usnesní
     12.Závěr


   
   
   
   
   
   
   
   
 
17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve středu 28. března 2018 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Informace o rozpočtových změnách
     6.Záměr převzít pozemky
     7.Informace o přípravě oslav výročí v obci
     8.Různé
     9.Diskuze
     10.Usnesní
     11.Závěr


   


   


   
   
   


   
   
   
 
17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v pátek 29. prosince 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Změna odměňování členů zastupitelstva obce
     6.Informace o rozpočtových změnách
     7.Záměr převzít pozemky
     8.Rozpočet obce Sušice na rok 2018
     9.Rozpočet PO MŠ Sušice na rok 2018
     10.Různé
     11.Diskuze
     12.Usnesní
     13.Závěr


   
   
   
   
   
 
16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Provedení inventarizace a jmenování komisí
     6.Informace o rozpočtových změnách
     7.Žádost o dar Českého svazu včelařů, ZO Přerov
     8.Smlouva o zřízení břemene vedení energetických sítí
     9.Záměr převzít pozemky
     10.Střednědobý výhled rozpočtu obce Sušice na r. 2018 - 2022
     10.Střednědobý výhled rozpočtu PO MŠ Sušice 2018 - 2020
     11.Různé
     12.Diskuze
     13.Usnesní
     14.Závěr


   
   
   
 
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 26. září 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Volba přísedícího OS Přerov
     6.Informace o rozpočtových změnách
     7.Žádost o dar DAS Pavlovice u Přerova
     8.Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopr. obslužnosti
     9.Záměr převzít pozemky
     10.Různé
     11.Diskuze
     12.Usnesní
     13.Závěr


   
   
   
   
   
   
 
14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 27. června 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Schválení účetní závěrky Obce Sušice za rok 2016
     6.Schválení účetní závěrky MŠ Sušice, příspěvkové organizace za rok 2016
     7.Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Sušice za rok 2016
     8.Závěrečný účet Obce Sušice za rok 2016
     9.Závěrečný účet MŠ Sušice, přísp. organizace za rok 2016
     10.Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Pobečví za rok 2016
     11.Závěrečný účet a účetní uzávěrka DSO Moravská Brána za rok 2016
     12.Záměr odkupu pozemku
     13.Schválení smlouvy o úpravě stávající technické infrastruktury
     14.Informace o rozpočtových změnách
     15.Různé
     16.Diskuze
     17.Usnesní
     18.Závěr


   
   
   
   
   
   
   
   
 
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 28. března 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Záměr převzít pozemky
     6.Informace o rozpočtových opatřeních
     7.Různé
     8.Diskuze
     9.Přijetí usnesní
     10.Závěr


   
   
   
   
   
   
   
© 2019, Sušice u Přerova