Vážení spoluobčané, příznivci a přátelé našich Sušic,

v červnu 2019 vydala obec knihu "Kroniky vyprávějí", která navazuje na knihu "Archivy mluví: o historii obce Sušice u Přerova" vydanou v roce 2005. První kniha vychází z kronik dr. Bohumila Matušíka, který byl neúnavným badatelem a amatérským historikem a ve svém díle se striktně držel historických materiálů, archivních dokumentů a zápisů kronik. Naproti tomu v druhé knize je kladen důraz na zapsání toho, co je obsahem vyprávění, zkazek a neověřených zpráv, ale přesto je i toto součástí naší minulosti a je třeba i toto uchovat.

Započali jsme tím, co je zahaleno věky a co se objevuje v artefaktech v polích, lesích, při kopání základů domů… To vše je souhrn podkladů pro vědu, která se nazývá archeologie. A její výsledky poukazují na fakt, že území naší obce bylo osídleno soustavně a dlouhodobě. Od doby lovců mamutů, prvních zemědělců, přes dobu bronzovou, keltské a germánské osídlení, až po Velkou Moravu a následné středověké obyvatele. Nikdy zde asi nebyla žádná významná osada, spíše okrajové venkovské osídlení, ale lidé zde žili stále, zdejší místo jim mělo co nabídnout. Tuto kapitolu zpracoval archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk.

O Sušicích je napsáno překvapivě mnoho materiálu, zejména kronik. Jejich pisatelem je především náš rodák, lidový písmák, amatérský archeolog a sběratel, pan Stanislav Šromota - Kudlovský. Jeho Kronika Sušic a dále Kronika osady Kudlov jsou hlavním podkladem pro tuto knihu. Použili jsme ale pouze části, jež se zabývají minulostí, která se zde prezentuje v podobě zkazek, vyprávění příběhů, ale i nepopiratelných faktů. Dalším zdrojem je Pamětní kniha obce Sušice u Přerova z roku 1922, jejímž autorem je dlouholetý učitel a také ředitel místní školy pan František Janda.

Použili jsme zde také pro zpestření i některé zajímavosti, na které jsme při přípravě podkladů narazili, například výtahy ze zápisů obecní rady z let minulých. Součástí knihy je i obrazová příloha zachycující historické i současné fotografie a mapy.

Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě. Prodejní cena je 400 Kč.


 
© 2019, Sušice u Přerova