Obec Sušice leží na samém kraji Moravské brány v místech, kde se úrodná a rovinatá Haná začíná pomalu zvedat k Záhoří - okraji Valašských hor.

Sušice patří k nejstarším obcím v okrese. První zprávy o ní pocházejí z roku 1078, kdy ji olomoucký kníže Ota I. daroval nově založenému klášteru Hradisko. Roku 1376 ji vlastnil vladyka Ješek Hromada ze Sušice, po 16 -ti letech ji prodal markraběti Joštovi a ten později Olomoucké kapitule.

V katastru obce se nachází samota Kudlov, rozprostírající se v místech bývalého vodního mlýna. Na jiném místě vznikla z původního panského dvora v osmnáctém století osada Oldřichov, dnes správně samostatná obec.


Při vycházkách po okolí obce je možno využít k zastavení novou lavičku. Najdete ji pod lípou na kopci nad naší vesnicí. Ve stínu lípy si tak můžete odpočinout a zároveň si užít nádherný výhled do údolí Moravské Brány. Můžete tak učinit zásluhou sušických občanů Radomíra Konupčíka, Martina Přikryla, Jana Kašpara a Miroslava Ďuliny, kteří lavičku vyrobili a pod lípu umístili.

Nová lavička

 
© 2015, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz