Archív aktualit
  
    Aktuálně


   


Nahoru


   


Nahoru


 
14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 27. června 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Schválení účetní závěrky Obce Sušice za rok 2016
     6.Schválení účetní závěrky MŠ Sušice, příspěvkové organizace za rok 2016
     7.Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Sušice za rok 2016
     8.Závěrečný účet Obce Sušice za rok 2016
     9.Závěrečný účet MŠ Sušice, přísp. organizace za rok 2016
     10.Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Pobečví za rok 2016
     11.Závěrečný účet a účetní uzávěrka DSO Moravská Brána za rok 2016
     12.Záměr odkupu pozemku
     13.Schválení smlouvy o úpravě stávající technické infrastruktury
     14.Informace o rozpočtových změnách
     15.Různé
     16.Diskuze
     17.Usnesní
     18.Závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 28. března 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Záměr převzít pozemky
     6.Informace o rozpočtových opatřeních
     7.Různé
     8.Diskuze
     9.Přijetí usnesní
     10.Závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve čtvrtek 29. prosince 2016 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Jmenování inventarizačních komisí
     6. Změna stanov DSO Moravská Brána
     7.Různé
     8.Diskuze
     9.Přijetí usnesní
     10.Závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v pondělí 28. listopadu 2016 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Rozpočet obce na rok 2017
     6.Různé
     7.Diskuze
     8.Přijetí usnesní
     9.Závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 27. září 2016 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Záměr zřízení věcného břemene
     6.Záměr odkupu pozemků
     7.Informace o investičních akcích do konce r. 2016 a příprava na r. 2017
     8.Úprava obecně závazné vyhlášky
     9.Různé
     10.Diskuze
     11.Přijetí usnesní
     12.Závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   
Pravé sušické hody 2016


Nahoru


   


Nahoru


 
9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 28. června 2016 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Schválení účetní závěrky Obce Sušice za rok 2015
     6.Schválení účetní závěrky MŠ Sušice, příspěvkové organizace za rok 2015
     7.Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Sušice za rok 2015
     8.Závěrečný účet Obce Sušice za rok 2015
     9.Závěrečný účet MŠ Sušice, přísp. organizace za rok 2015
     10.Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Pobečví za rok 2015
     11.Záměr odkupu pozemků
     12.Informace o rozpočtových změnách
     13.Různé
     14.Diskuze
     15.Usnesní a závěr
Nahoru


   


Nahoru


 

     INFORMACE O DANI Z NEMOVITOSTÍ

       PLACENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ DANÍ

       JAK SPRÁVNĚ ZAPLATIT DAŇ FINANČNÍMU ÚŘADU

       POKYNY K VYPLNĚNÍ POŠTOVNÍ POUKÁZKY

Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 29. března 2016 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Záměr odkupu pozemků
     6.Schválení dotace - Sušická lípa
     7.Bioodpady
     8.Investiční záměry pro rok 2016
     9.Rozpočtové změny
     10.Ukliďme Česko
     11.Velký domovní odpad
     12.Různé
     13.Diskuze
     14.Usnesní a závěr
Nahoru


   


Volné vstupenky jsou k dispozici na Obecním úřadě.
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve středu 30. prosince 2015 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Schválení rozpočtu obce na rok 2016
     6.Schválení rozpočtu Mikroregionu Pobečví
     7.Jmenování inventarizačních komisí
     8.Žádost o příspěvek Moravské Veselce
     9.Rozpočtové změny
     10.Záměr odkupu, směny a prodeje pozemků
     11.Různé
     12.Diskuze
     13.Usnesní a závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Schválení výběrového řízení a jmenování hodnotitelské komise
     6.Vyhodnocení, doplnění a aktualizace Plánu akcí Obce Sušice z roku 2005 pro období 2015 - 2025
     7.Schválení žádostí o dotace dle vypsaných titulů
     8.Projednání úhrady společného dotačního titulu MAS Moravská Brána
     9.Rozpočtové změny
     10.Různé - setkání se seniory, zpráva o akcích OÚ
     11.Diskuze
     12.Usnesní a závěr
Nahoru


   

Provozní doba moštárny od 3.11.2015 - 9.11.2015:


Úterý 3.11.2015:      15:00 - 17:00

Pondělí 9.11.2015:      9:00 - 11:00Cena za pořezání ovoce:
30 Kč za 100 kg ovoce.

Cena za lisování moštu:
2 Kč za 1 l moštu (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu)
2,50 Kč za 1 l moštu pro ostatní.

Odpad likviduje moštárna, moštujeme do přinesených nádob
Kontakt:      Jiří Januš - tel. 775 614 400Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   

Provozní doba moštárny od 28.9.2015 - 1.10.2015:


Pondělí 28.9.2015:      zavřeno

Úterý 29.9.2015:      9:00 - 11:00

Čtvrtek 1.10.2015:      9:00 - 11:00Cena za pořezání ovoce:
30 Kč za 100 kg ovoce.

Cena za lisování moštu:
2 Kč za 1 l moštu (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu)
2,50 Kč za 1 l moštu pro ostatní.

Odpad likviduje moštárna, moštujeme do přinesených nádob
Kontakt:      Jiří Januš - tel. 775 614 400   Nahoru


   
VÝKUP PADANÝCH JABLEK

Provozní doba:

Úterý:

17:00 - 18:00


Sobota:

17:00 - 18:00


Vaření povidel

Povidlárna je k dispozici zájemcům od 10. září 2015.
Termín zpracování ovoce domluvte individuálně.
Povidlárna zpracovává jen vlastní ovoce, omyté, připravené ke zpracování, za osobní přítomnosti zájemců.
K míchání není třeba ruční práce, pod kotlem se topí dřevem, které je nutné si přinést s sebou.
Cena za uvaření 1 kotle povidel je 250 Kč (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu),
pro ostatní 300 Kč.
Při vaření po dobu delší než 12 hodin je příplatek 20 Kč za každou prodlouženou hodinu.

Kontakt:     Zdena Mertová, tel. 723 521 477Moštárna

Provozní doba:

Moštovat se bude od 15.9.2015 v pondělí a ve čtvrtek:

9:30 - 12:00 - sudý týden

16:00 - 18:00 - lichý týden

Cena za pořezání ovoce:
30 Kč za 100 kg ovoce.

Cena za lisování moštu:
2 Kč za 1 l moštu (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu)
2,50 Kč za 1 l moštu pro ostatní.

Odpad likviduje moštárna, moštujeme do přinesených nádob
Kontakt:      Jiří Januš - tel. 775 614 400Zahrádkáři poskytují členům ZO ČZS Sušice polní práce traktorem.

 

5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve středu 16. září 2015 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     4.Záměr směny a odprodeje pozemků
     5.Informace o výběru dodavatelů na akce obce ( bioodpady, hřiště )
     6.Schválení plánu obnovy VaK
     7.Informace o rozpočtových opatřeních 3/2015
     8.Různé
     9.Diskuze
     10.Závěr


   
   
   
   
   
 
4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve čtvrtek 18. června 2015 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     4.Projednání závěrečného účtu obce, auditu hospodaření obce, projednání účetní uzávěrky obce a MŠ Sušice za rok 2014
     5.Pověření k provádění rozpočtových opatření
     6.Informace o získaných dotacích pro obec
     7.Příprava hodových slavností
     8.Projednání závěrečného účtu MR Pobečví
     9.Rozpočtové opatření 2/2015
     10.Různé
     11.Diskuze
     12.Schválení usnesení
     13.Závěr


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
    Archív aktualit

   
   
   
   
   
   
   
 
2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

20. března 2015 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Kontrola usnesení
     4.Stanovení pravidel pronájmu prostor v Domě zahrádkářů
     5.Finanční příspěvek Moravské Veselce
     6.Podpora spolků v obci
     7.Informace o projektech a záměrech čerpání dotačních titulů
     8.Akce Ukliďme Česko
     9.Rozpočtové změny
     10.DSO Moravská Brána
     11.Směrnice o finanční rezervě
     12.Zpráva o inventarizaci obecního majetku
     13.Různé
     14.Diskuze
     15.Usnesení a závěr


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

22. prosince 2014 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu
     4.Informace o předání agendy a problémech obce
     5.Obecní vyhláška o odpadech
     6.Vyhodnocení ankety pro občany
     7.Návrh rozpočtu obce na rok 2015
     8.Rozpočtový výhled 2015 - 2018
     9.Rozpočtové změny č. 3/2014
     10.Záměr převzít pozemek
     11.Nová pojistná smlouva
     12.Různé
     13.Diskuze
     14.Usnesení a závěr


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
23. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

29. září 2014 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Kontrola usnesení č. 22
     4.Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Sušice za rok 2014
     5.Protokol o kontrole na Okresní správě sociálního zabezpečení
     6.Rozpočtové změny č. 2
     7.Žádost na odkoupení obecního pozemku
     8.Nabídka na využití předkupního práva obce na pozemek
     9.Záměr na prodej části pozemku
     10.Strategie MAS Moravská brána na období 2014 - 2020 SPOLEČNĚ V POHYBU
     11.Zhodnocení uplynulého volebního období
     12.Diskuze
     13.Usnesení a závěr


   
   
MOŠTOVÁNÍ OVOCE A VAŘENÍ POVIDEL

Moštárna

Provozní doba:

Moštovat se bude od 10.11.2014 v pondělí:

9:00 - 11:30 - sudý týden

Cena za pořezání ovoce:
30 Kč za 100 kg ovoce.

Cena za lisování moštu:
2 Kč za 1 l moštu (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu)
2,50 Kč za 1 l moštu pro ostatní.

Odpad likviduje moštárna, moštujeme do přinesených nádob
Kontakt:      Jiří Januš - tel. 775 614 400Vaření povidel

Povidlárna je k dispozici zájemcům od 10. září 2014.
Termín zpracování ovoce domluvte individuálně.
Povidlárna zpracovává jen vlastní ovoce, omyté, připravené ke zpracování, za osobní přítomnosti zájemců.
K míchání není třeba ruční práce, pod kotlem se topí dřevem, které je nutné si přinést s sebou.
Cena za uvaření 1 kotle povidel je 250 Kč (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu),
pro ostatní 300 Kč.
Při vaření po dobu delší než 12 hodin je příplatek 20 Kč za každou prodlouženou hodinu.

Kontakt:     Zdena Mertová, tel. 723 521 477


   


Na 4. dožínkách MAS Moravská brána proběhne soutěž v pečení koláčů.
Jedná se o kynuté koláče s náplní. Každý účastník dodá plech koláčů
v sobotu 23.8.2014 v době od 10,00 do 12,00 v hospůdce na hřišti.


   
   
   
 
22. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

30. června 2014 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Kontrola usnesení č. 21
     4.Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013
     5.Projednání účetní závěrky obce a účetní závěrky MŠ Sušice za rok 2013
     6.Závěrečný účet a výsledek hospodaření DSO MR Pobečví
     7.Rozpočtové změny č.1
     8.Oplocení vodního zdroje
     9.Diskuze
     10.Usnesení a závěr


   
   
   
   
   
   
 
21. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

1. dubna 2014 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Kontrola usnesení č. 20
     4.Koupě a směna pozemků - cyklostezka
     5.Informace ke stavebním úpravám Domu zahrádkářů
     6.Diskuze
     7.Usnesení a závěr


   
   
   
 
20. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

25. února 2014 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Kontrola usnesení
     4.Finanční příspěvek Moravské Veselce
     5.Smlouva o úhradě nákladů v Domě s pečovatelskou službou
     6.Prohlášení o úhradě nákladů na provoz sociálních služeb
     7.Informace o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2013
     8.Stanovisko DP k žádosti o snížení rychlosti v obci
     9.Zpráva o inventarizaci obecního majetku
     10.Diskuze
     11.Usnesení a závěr


   
 

     INFORMACE O DANI Z NEMOVITOSTÍ

       NOVINKY V PLACENÍ DAŇĚ Z NEMOVITOSTÍ   
   
MOŠTOVÁNÍ OVOCE A VAŘENÍ POVIDEL

Moštárna

Provozní doba:

Moštovat se bude od 2.9.2013 v pondělí a ve čtvrtek: 16:00 -18:00

Cena za pořezání ovoce:
30 Kč za 100 kg ovoce.

Cena za lisování moštu:
2 Kč za 1 l moštu (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu)
2,50 Kč za 1 l moštu pro ostatní.

Odpad likviduje moštárna, moštujeme do přinesených nádob
Kontakt:      Jiří Januš - tel. 775 614 400 - volat po 16. hodině

Vaření povidel

Povidlárna je k dispozici zájemcům od 9. září 2013.
Termín zpracování ovoce domluvte individuálně.
Povidlárna zpracovává jen vlastní ovoce, omyté, připravené ke zpracování, za osobní přítomnosti zájemců.
K míchání není třeba ruční práce, pod kotlem se topí dřevem, které je nutné si přinést s sebou.
Cena za uvaření 1 kotle povidel je 250 Kč (pro člena ZO Českého zahrádkářského svazu),
pro ostatní 300 Kč.
Při vaření po dobu delší než 12 hodin je příplatek 20 Kč za každou prodlouženou hodinu.

Kontakt:     Zdena Mertová, tel. 723 521 477


   
   
<    
   
   
   
   
   

   
   
      
VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
   
UPOZORNĚNÍ:

od 8. října 2010

bude Obecní knihovna otevřena

každý pátek od 17.00 do 19.00 hod.


   
UPOZORNĚNÍ:

Obec Sušice má novou e-mailovou adresu:

ou-susice@seznam.cz


Stávající adresa : ou_susice@quick.cz bude ke dni 1.11.2010 zrušena. 

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2014
  
    
21.1.2014Úterý
18.2.2014Úterý
18.3.2014Úterý
15.4.2014Úterý
13.5.2014Úterý
10.6.2014Úterý
8.7.2014Úterý
5.8.2014Úterý
2.9.2014Úterý
30.9.2014Úterý
28.10.2014Úterý
25.11.2014Úterý
23.12.2014Úterý

            
   
   
   
 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

2. prosince 2013 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení, procedurální záležitosti
     2.Kontrola usnesení
     3.Rozpočtové změny
     4.Jmenování hlavní inventarizační komise
     5.Jmenování dílčích inventarizačních komisí
     6.Návrh na jmenování přísedícího soudu
     7.Návrh rozpočtu na rok 2014
     8.Zařazení správního území obce do území působnosti ISÚ MAS Moravská brána, o.s.
     9.Pověření k provádění rozpočtových opatření
     10.Diskuze
     11.Usnesení a závěr


   
A NAME="dane13"> 

     INFORMACE O DANI Z NEMOVITOSTÍ

       VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013

       INFORMACE K ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK

       TISKOVÁ ZPRÁVA - NOVINKY V PLACENÍ DAŇĚ Z NEMOVITOSTÍ

       INFORMACE K DAŇI Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2013

       ZMĚNY V PLACENÍ DAŇĚ Z NEMOVITOSTÍ OD ROKU 2013

       CENY POZEMKŮ A KOEFICIENTY PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1.1.2013   
   
   
   
   
 
17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 3. září 2013 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
     3.Prezentace projektu "Energetická obec"
     4.Kontrola usnesení č. 16
     5.Rozpočtové změny č.2/2013
     6.Zpráva o činnosti DSO MR Pobečví
     7.Diskuze
     8.Usnesení a závěr


   
     SUŠICKÉ HODY 2013

    <
   
     VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE

Přijmeme šikovné obráběče a montážní dělníky
se zkušeností v oboru!
Strojírenské vzdělání, znalost výkresové dokumentace a manuální zručnost podmínkou!
Místo výkonu práce v Lutíně u Olomouce, nástup možný ihned.
Více informací u pana Dostála, tel. 775 787 340 nebo na letáčku na úřadě.

   
    
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 5. března 2013 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení, procedurální záležitosti
     2.Zpráva o stavu veřejného pořádku na území obce Sušice
     3.Kontrola usnesení
     4.Převod světel do majetku obce
     5.Odstranění dřevěných prvků na dětském hřišti
     6.Zmařená investice
     7.Finanční příspěvek Moravské Veselce
     8.Vypracování zprávy o uplatňování územního plánu
     9.Podání žádosti o dotaci na opravu Domu zahrádkářů
     10.Zpráva předsedů inventarizačních komisí
     11.Diskuze
     12.Usnesení a závěrMUDr. RADKA KAJŠOVÁ - DOVOLENÁ

   
   
VÝBÉROVÁ ŘÍZENÍ

1. MAS Moravská brána, o.s.(dříve MAS Záhoří-Bečva, o.s.) vypisuje výběrové řízení
na zpracovatele Integrované strategie rozvoje území pro období 2014-2020
v MAS Moravská brána, o.s.
Bližší informace naleznete na www.maszahoribecva.cz, nebo na telefonu 737 205 449.

2. Mas Moravská brána,o.s.(dříve MAS Záhoří-Bečva, o.s.) vypisuje výběrové řízení
na projektového manažera pro MAS Moravská brána, o.s.
Bližší informace naleznete na www.maszahoribecva.cz, nebo na telefonu 737 205 449.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 28. srpna 2012 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení, procedurální záležitosti
     2.Kontrola usnesení
     3.Zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené 3.5.2010
     4.Smlouva o budoucí darovací smlouvě
     5.Rozpočtový výhled na léta 2015 - 2017
     6.Rozpočtové změny č. 4
     4.Diskuze
     5.Usnesení a závěr


   
   


Bližší informace:          


   
   
 
10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve čtvrtek 21. června 2012 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení, procedurální záležitosti
     2.Kontrola usnesení
     3.Výběr realizátora stavby - předláždění chodníků
     4.Diskuze
     5.Usnesení a závěr


 
9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 5. června 2012 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení, procedurální záležitosti
     2.Kontrola usnesení
     3.Závěrečný účet obce za rok 2011
     4.Rozpočtové změny č.2/2012
     5.Vystoupení DSO Mikroregionu Pobečví z MAS Záhoří-Bečva, o.s.
     6.Vstup obce Sušice do MAS Záhoří-Bečva,o.s.
     7.Zpráva o činnosti DSO MR Pobečví za rok 2011
     8.Podání dotace
     9.Provoz budovy Domu zahrádkářů
     10.Využití prostorů bývalé klubovny mládeže
     11.Účast na Všesokolském sletu
     12.Diskuze
     13.Usnesení a závěr
 
Návrh závěrečného účtu obce a zpráva o činnosti DSO MR Pobečví je vyvěšen na úřední desce obce.


   
   
   
   
   
   
   
   
 
8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve čtvrtek 8. března 2012 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
A.ZAHÁJENÍ
B.JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
C.JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU
D.VLASTNÍ PROGRAM JEDNÁNÍ:
     1.Kontrola usnesení
     2.Zařazení obce do území působnosti regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA - regionální produkt
     3.Zpráva předsedů inventarizačních komisí
     4.Příspěvek na činnost Moravské Veselce
     5.Tržní řád - nařízení obce
     6.Zapojení obce do soutěže "Vesnice roku 2012 Olomouckého Kraje"
     7.Rozpočtové změny č. 1/2012
     8.Záměr obce na prodej pozemku
     9.Záměr obce na směnu pozemků
E.DISKUSE
F.USNESENÍ
G.ZÁVĚR


   
   
 
     TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

O víkendu, 7.1.2012 se uskutečnila v naší obci každoroční Tříkrálová sbírka. Skupina koledníků navštěvovala jednotlivé domy se zpívankou - přáním štěstí a zdraví všem v novém roce . Také letos vynesla sbírka velice slušnou částku, 8.600,-Kč, za což všem občanům patří velké poděkování. 
7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v pondělí 12. prosince 2011 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
A.ZAHÁJENÍ
B.JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
C.JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU
D.VLASTNÍ PROGRAM JEDNÁNÍ:
     1.Kontrola usnesení
     2.Volba předsedy finanční komise
     3.Doplnění člena kontrolní komise
     4.Rozpočtové změny č. 4/2011
     5.Návrh rozpočtu na rok 2012
     6.Jmenování inventarizačních komisí
     7.Jmenování ústřední inventarizační komise
     8.Odpis pohledávky
     9.Rozpočtové opatření
     10.Dotace v roce 2012
E.DISKUSE, VIDEOPROJEKCE - DOŽÍNKY
F.USNESENÍ
G.ZÁVĚR


   


   
   
   
   


   
 
6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve středu 14. září 2011 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
A.ZAHÁJENÍ
B.JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
C.JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU
D.VLASTNÍ PROGRAM JEDNÁNÍ:
     1.Kontrola usnesení
     2.OZV č. 1 - kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2010
     3.OZV č. 2 - ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností
     4.OZV č. 3 - zajištění čistoty ulic, veř. prostranství a ostatní veřejné zeleně
     5.Záměr na pronájem nebytových prostor
     6.Využití finančního daru
     7.Rozpočtové změny č. 3
E.DISKUSE
F.USNESENÍ
G.ZÁVĚR


   
   
   


Bližší informace:          
Potvrzení o bezinfekčnosti:          
Posudek o zdravotní způsobilosti:          


Kontakty:

Marcela Prvá      prvam@seznam.cz      608 868 610

Petr Novák      dr.petr.novak@gmail.com      608 031 377
 
5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

se uskuteční

ve středu 15. června 2011 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
A.ZAHÁJENÍ
B.JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
C.JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU
D.VLASTNÍ PROGRAM JEDNÁNÍ:
     1.Kontrola usnesení
     2.Závěrečný účet obce za rok 2010
     3.Cenová nabídka na opravu ČOV
     4.Záměr na odprodej části obecních pozemků p.č. 1878/1
     5.Výhled obce na rok 2011 - 2014
     6.Cenový výměr č. 1, vodné a stočné
     7.Rozpočtové změny č. 2
     8.Záměr o pronájmu
E.DISKUSE
F.USNESENÍ
G.ZÁVĚR


   


OBJÍZDNÉ TRASY AUTOBUSŮ


   

   


Bližší informace:          

      

   

    
4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

se uskuteční

v pondělí 2. května 2011 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
A.ZAHÁJENÍ
B.JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
C.JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU
D.VLASTNÍ PROGRAM JEDNÁNÍ:
     1.Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Sušice
     2.Volba předsedy finančního výboru
     3.Rekonstrukce ČOV
     4.Vybudování asfaltového povrchu v parku
E.DISKUSE
F.USNESENÍ
G.ZÁVĚR


    
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

se uskuteční

v pondělí 18. dubna 2011 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů
   

             
2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

se uskuteční

v pondělí 14. února 2011 v 18.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
A.ZAHÁJENÍ
B.JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
C.JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU
D.VLASTNÍ PROGRAM JEDNÁNÍ:
     1.Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
     2.Hospodaření obce
     3.Darovací smlouva v rámci ukončení projektu "Internetizace knihoven"
     4.Žádosti o dotace na akce Plánu rozvoje obce
     5.Žádost Moravské Veselky o poskytnutí příspěvku na její činnost
     6.Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Sušice
     7.Soutěž "Vesnice roku 2011"
E.DISKUSE
F.USNESENÍ
G.ZÁVĚR


         


© 2015, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz