Archív aktualit
  
    Aktuálně


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Provedení inventarizace a jmenování komisí
     6.Informace o rozpočtových změnách
     7.Žádost o dar Českého svazu včelařů, ZO Přerov
     8.Smlouva o zřízení břemene vedení energetických sítí
     9.Záměr převzít pozemky
     10.Střednědobý výhled rozpočtu obce Sušice na r. 2018 - 2022
     10.Střednědobý výhled rozpočtu PO MŠ Sušice 2018 - 2020
     11.Různé
     12.Diskuze
     13.Usnesní
     14.Závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 26. září 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Volba přísedícího OS Přerov
     6.Informace o rozpočtových změnách
     7.Žádost o dar DAS Pavlovice u Přerova
     8.Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopr. obslužnosti
     9.Záměr převzít pozemky
     10.Různé
     11.Diskuze
     12.Usnesní
     13.Závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 27. června 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
     5.Schválení účetní závěrky Obce Sušice za rok 2016
     6.Schválení účetní závěrky MŠ Sušice, příspěvkové organizace za rok 2016
     7.Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Sušice za rok 2016
     8.Závěrečný účet Obce Sušice za rok 2016
     9.Závěrečný účet MŠ Sušice, přísp. organizace za rok 2016
     10.Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Pobečví za rok 2016
     11.Závěrečný účet a účetní uzávěrka DSO Moravská Brána za rok 2016
     12.Záměr odkupu pozemku
     13.Schválení smlouvy o úpravě stávající technické infrastruktury
     14.Informace o rozpočtových změnách
     15.Různé
     16.Diskuze
     17.Usnesní
     18.Závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


 
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUŠICE

se uskuteční

v úterý 28. března 2017 v 19.00 hodin

v Domě u zahrádkářů


PROGRAM:
     1.Zahájení
     2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
     3.Schválení programu jednání
     4.Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze
     5.Záměr převzít pozemky
     6.Informace o rozpočtových opatřeních
     7.Různé
     8.Diskuze
     9.Přijetí usnesní
     10.Závěr
Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


   


Nahoru


© 2015, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz